Konsultacje dla rodziców i nauczycieli

Bezpośrednia pomoc
psychologiczno-pedagogiczna
dla rodziców i nauczycieli
udzielana przez pracowników
Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wolbromiu
w roku szkolnym 2018/19

 

Poniedziałek      –    mgr Dorota Kaim  –   psycholog

w  godz.  8  –  9

Wtorek                   –     mgr  Izabela Łupka    –    pedagog

w  godz.  8  –  9

–    mgr Mariola Kossakowska  –   pedagog

w  godz.  13  –  14

Środa                     –      mgr Barbara Gorgoń    –   logopeda

w  godz.  8  –  9

Czwartek             –       mgr Danuta Grochowska    –   psycholog

w  godz.  8  –  9

                                                          

W środy od godz. 9.00 – 12.00
Kierownik Filii
przyjmuje w sprawach odwoławczych