Konsultacje dla rodziców i nauczycieli

Bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
dla rodziców i nauczycieli udzielana przez
pracowników
Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wolbromiu w roku szkolnym 2020/2021

                                 

W środy od godz. 11.00 – 12.00
Kierownik Filii
przyjmuje w sprawach odwoławczych

Poniedziałekmgr Mariola Kossakowska – pedagog
mgr Dorota Kaim – psycholog
11.30 – 12.30
11.00 – 12.00
Wtorekmgr Izabela Łupka – pedagog08.00 – 09.00
Środamgr Barbara Gorgoń – logopeda, neurologopeda08.00 – 09.00
Piątekmgr Beata Kopeć – psycholog16.00 – 17.00


Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów z Placówek Oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobki) udzielane przez
pracowników Filii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Wolbromiu w roku szkolnym 2020/2021

Poniedziałekmgr Beata Kopeć – psycholog08.00 – 09.00
Wtorekmgr Dorota Kaim – psycholog12.00 – 13.00
Czwartekmgr Mariola Kossakowska – pedagog08.00 – 09.00
Piątekmgr Izabela Łupka – pedagog08.00 – 09.00

Poradniany Uniwersytet dla Rodziców „PUR”


„Błędy wychowawcze, które rujnują rozwój dziecka”
I półrocze

„Internet bez przesady”
II półrocze

„Zabawy buzi i języka dla każdego smyka”
I i II półrocze