Oferta

 

PROPONOWANE TEMATY PRELEKCJI DLA RODZICÓW
I NAUCZYCIELI ORAZ FORMY ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Proponowane formy zajęć dla uczniów realizowane na terenie szkół

Prowadzący Forma Czas Temat
Dorota Kaim
Magdalena Bień
warsztaty 3 godz. Gry i zabawy przeciwko agresji. (kl. I-III SP)

Zdrowy styl życia. (kl. I-III SP)

Zajęcia rozwijające
kreatywność, twórczość i
Magdalena Bień
wyobraźnię.
(kl. IV-V SP)
Izabela Łupka
Beata Kopeć
warsztaty 2 godz. Zachowaj prywatność w sieci. (kl. IV-VIII SP i kl. I-IV SPP)

Życzliwość, tolerancja, asertywność. (kl. IV-VIII SP i kl. I-IV SPP)

Jak być asertywnym. (kl. IV-VIII SP i kl. I-IV SPP)

Stop dokuczaniu. (kl. IV-VIII SP i kl. I-IV SPP)

Komunikacja uczniów. Poznajmy się lepiej. (kl. IV-VIII SP i kl. I-IV SPP)

Barbara Gorgoń konsultacje w zależności od grupy Badania przesiewowe mowy.
 
Dorota Kaim
Magdalena Bień
Beata Kopeć
Izabela Łupka
 
konsultacje w zależności od grupy Obserwacja psychologiczna, analiza wytworów, diagnoza wstępna – podczas planowanych wizyt w

przedszkolu
       
       

Zajęcia grupowe na terenie filii Poradni

Beata Bryzik autorski program
8 spotkań
1,5 godz.
Grupowe zajęcia logopedyczne
z zakresu profilaktyki,
rozwijające kompetencje językowe dzieci 5-6-letnich w oparciu o wiersze Jana Brzechwy.
„Po emocjach i języku – masz

wśród zwierząt przewodników.”
Beata Bryzik autorski program
12 spotkań
1,5 godz.
Logopedyczny trening
słuchowo-ruchowy
„W
przestrzeni ruchu dla mowy i
słuchu” –
program ćwiczeń
słuchowo-ruchowych, które wspomagają rozwój percepcji słuchowej, usprawniają
koncentrację i uwagę słuchową
oraz poprzez ruch rozwijają
umiejętności poznawcze i
językowe uczniów kl. I-III


Proponowane tematy spotkań z rodzicami

Prowadzący Forma Czas Tematy
Beata Bryzik prelekcja  1 godz.
„Wpływ mediów na język dzieci
w wieku przedszkolnym”
Beata Bryzik warsztaty w filii PPP  2 godz. „Mam tę moc” co wpływa na popularność terapii integracji sensorycznej.
Barbara Gorgoń prelekcja  1 godz. „Kiedy do logopedy”
Dorota Kaim
Magdalena Bień
prezentacja
multimedialna
 1 godz.
„Seksualność małych dzieci”
Izabela Łupka
Beata Kopeć
prelekcja  1 godz.
„Rozwijanie inteligencji
emocjonalnej”

„Jak pomóc przejść dziecku
przez okres dojrzewania”

 

 Proponowane tematy rad szkoleniowych dla nauczycieli

Prowadzący Forma Czas Tematy
Beata Bryzik prezentacja multimedialna 1 godz. „Uczeń z afazją w szkole”
Barbara Gorgoń prelekcja  1 godz.
„Dziecko z logofobią, jąkaniem
w przedszkolu i w szkole”
Dorota Kaim
Magdalena Bień
prezentacja multimedialna 1,5 godz. „Mutyzm wybiórczy”
Izabela Łupka
Beata Kopeć
prelekcja 1 godz. „Dysleksja -kiedy do poradni”
Izabela Łupka
Beata Kopeć
prelekcja 1 godz.
„Jak rozwijać postawę
asertywną ucznia”

 

Współpraca ze szkołami (grupy wsparcia)

ProwadzącyForma
Czas
Tematy
Dorota Kaim
Magdalena Bień
dyskusjaPaździernik 2022
1,5 godz.
Zasady współpracy.
Dorota Kaim
Magdalena Bień
grupa wsparciaMarzec/kwiecień 2023
1,5 godz.
Samookaleczenia – przyczyny, skutki, leczenie.
ProwadzącyFormaCzasTematy
Izabela Łupka
Beata Kopeć
spotkanie interwizyjne28.10.2022Wypracowanie metod współpracy, wzajemna wymiana spostrzeżeń i oczekiwań.
Izabela Łupka
Beata Kopeć
spotkanie interwizyjne16.12.2022Wymiana doświadczeń oraz wsparcie we wspólnych poszukiwaniach rozwiązań trudnych spraw dzieci i młodzieży.
Izabela Łupka
Beata Kopeć
spotkanie interwizyjne17.02.2023Dojrzewanie, okres adolescencji.
Izabela Łupka
Beata Kopeć
spotkanie interwizyjne10.03.2023Depresja – jak rozpoznać.

Grupa wsparcia dla logopedów

ProwadzącyFormaCzasTematy
Beata Bryzik
Barbara Gorgoń
prezentacja testów, dyskusja22.11.2022
2 godz.
(od 10.00)
Diagnoza logopedyczna jako jeden z elementów procesu diagnostycznego dziecka.
Beata Bryzik
Barbara Gorgoń
spotkanie interwizyjne03.04.2023
2 godz.
(od 10.00)
Niepłynność mowy i jąkanie u dzieci i młodzieży.