Oferta

 

PROPONOWANE TEMATY PRELEKCJI DLA RODZICÓW
I NAUCZYCIELI ORAZ FORMY ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Proponowane formy zajęć dla uczniów realizowane na terenie szkół

Tematy Forma Czas Prowadzący
Badania przesiewowe w zakresie wykrywania zaburzeń mowy
u dzieci przedszkolnych i uczniów kl. I – III SP
w zależności od grupy Barbara Gorgoń
Badania przesiewowe:
„Słyszę, Widzę, Mówię”
w zależności od grupy Barbara Gorgoń
Obserwacja psychologiczna, analiza wytworów, diagnoza wstępna – podczas planowanych wizyt w przedszkolu
Gry i zabawy przeciwko agresji (kl. I-III SP)
warsztaty w zależności od grupy

2 h

Dorota Kaim
„Komunikacja interpersonalna”
(kl. IV-VIII SP)
warsztaty 2 h Beata Kopeć
„Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych” (kl. „0” – IV SP)
Badania przesiewowe dla dzieci 5 i 6 – letnich
„Rozbudzanie empatii – jakim jesteś kolegą?” (kl. „0” – IV SP)
warsztaty

warsztaty

2 h

2 h

„Zachowaj prywatność w sieci” (kl. IV-VIII SP)
„Życzliwość, tolerancja,
asertywność” (kl. IV-VIII SP)
warsztaty

warsztaty

2 x 45 min.

2 x 45 min.

Izabela Łupka


Proponowane tematy spotkań z rodzicami

Prowadzący Forma Czas Tematy
Barbara Gorgoń prelekcja do 1 godz. „Kiedy do logopedy?”
Beata Kopeć prelekcja do 1 godz.
Komunikacja w rodzinie
(kl. IV-VIII SP)
Dorota Kaim prelekcja do 1 godz. Bezsenność u dzieci przedszkolnych – przyczyny, skutki, leczenie
prelekcja do 1 godz.
„Dziecko we współczesnym
świecie, czyli o tym, jak
z brzydkiego kaczątka wyzwolić łabędzia” (kl. „0” – IV SP)
Izabela Łupka prelekcja do 1 godz. Jak pomóc przejść dziecku przez okres dojrzewania (kl. IV-VIII SP)

 

 Proponowane tematy rad szkoleniowych dla nauczycieli

Prowadzący Forma Czas Tematy
Barbara Gorgoń prelekcja 30 min. „Dziecko z logofobią, jąkaniem w przedszkolu / szkole”
Beata Kopeć prelekcja 1,5 godz. „Depresyjne dziecko w szkole”
Dorota Kaim prezentacjamultimedialna 1,5 godz. Odmowa chodzenia do szkoły
prelekcja 1,5 godz. „Jak rozmawiać z rodzicami? – budowanie partnerskich relacji z rodzicami”
Izabela Łupka prelekcja 1 godz. „Dysleksja rozwojowa czyli specyficzne trudności w nauce”