Oferta

PROPONOWANE TEMATY PRELEKCJI DLA RODZICÓW
I NAUCZYCIELI ORAZ FORMY ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Proponowane formy zajęć dla uczniów realizowane na terenie szkół

 

Tematy Forma Czas Prowadzący
Badania przesiewowe w zakresie wykrywania zaburzeń mowy
u dzieci przedszkolnych i uczniów

kl. I – III SP

  w zależności od grupy Barbara Gorgoń
Badania przesiewowe:
„Słyszę, Widzę, Mówię”
w zależności od grupy Barbara Gorgoń
·        „Depresja u nastolatków”

 

 

·        „Pokonać stres”

zajęcia psychoedukacyjne

 

zajęcia psychoedukacyjne

2 x 45 min.

 

 

2 x 45 min.

Danuta Grochowska
 

·       Badania pilotażowe dzieci z grup przedszkolnych (3, 4, 5 i 6-latki)

·       Sposoby radzenia sobie ze złością
i agresją  (kl. I-III SP)

·       Zajęcia profilaktyczne zapobiegające konfliktom w klasie „Zgrana klasa” (kl. IV-VI SP)

 

 

 

 

zajęcia warsztatowe

 

zajęcia warsztatowe

 

w zależności od grupy

 

2 godz.

 

2 godz.

 

Dorota Kaim
·       Badania pilotażowe dzieci z grup przedszkolnych (3, 4, 5 i 6-latki)

·       „Moje przywileje i moje obowiązki” (kl. IV-VI SP)

·       Promowanie zdrowego stylu życia: „W krainie zdrowych nawyków” (kl. I-III SP)

 

 

zajęcia warsztatowe

 

zajęcia warsztatowe

w zależności od grupy

 

2 x 45 min.

 

 

2 x 45 min.

Mariola Kossakowska
·        „Zachowaj prywatność w sieci”
(kl. IV-VI SP)

 

·        „Jak pozostać sobą”
(kl. VI-VIII SP)

 

zajęcia warsztatowe

 

zajęcia warsztatowe

 

2 x 45 min.

 

 

2 x 45 min.

 

Izabela Łupka

Proponowane tematy spotkań z rodzicami

 

Prowadzący Forma Czas Tematy
Barbara Gorgoń prelekcja do 1 godz. „Kiedy do logopedy?”

„Zabawy buzi i języka dla  każdego smyka”

Danuta Grochowska pogadanka do 1 godz. „Gdy zdanie rodziców przestaje się liczyć”
Dorota Kaim prelekcja

multimedialna

do 1 godz. „Jak pomóc dziecku w nauce – techniki uczenia się”
Mariola Kossakowska

 

prelekcja do 1 godz. „Jak radzić sobie z przejawami agresji u dzieci?”
Izabela Łupka pogadanka do 1 godz. „Poznaj swoje dziecko”

 

 

Proponowane tematy rad szkoleniowych dla nauczycieli

 

Prowadzący Forma Czas Tematy
Barbara Gorgoń  

 

prelekcja

 

 

prelekcja

30 min.

 

 

30 min.

 

„Ogólne zasady pracy z dzieckiem, uczniem afatycznym”

 

„Dziecko z logofobią, jąkaniem
w przedszkolu / szkole”

 

Danuta Grochowska pogadanka 1 godz. „Depresyjne dziecko w szkole”
Dorota Kaim prelekcja

multimedialna

2 godz. Terapia mutyzmu wybiórczego
Mariola Kossakowska

 

prelekcja 1 godz. „Praca z uczniem z trudnościami
w uczeniu się”
Izabela Łupka pogadanka 1 godz.  

„Jak podbudować samoocenę dziecka?”