Oferta

 

PROPONOWANE TEMATY PRELEKCJI DLA RODZICÓW
I NAUCZYCIELI ORAZ FORMY ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Proponowane formy zajęć dla uczniów realizowane na terenie szkół

 

Tematy Forma Czas Prowadzący

Badania przesiewowe w zakresie wykrywania zaburzeń mowy
u dzieci przedszkolnych i uczniów

kl. I – III SP

w zależności od grupy Barbara Gorgoń

Badania przesiewowe:
„Słyszę, Widzę, Mówię”

w zależności od grupy Barbara Gorgoń
·        „Depresja u nastolatków”

·        „Pokonać stres”

zajęcia psychoedukacyjne

zajęcia psychoedukacyjne

2 x 45 min.

2 x 45 min.

Danuta Grochowska

·       Obserwacja psychologiczna, analiza wytworów, diagnoza wstępna – podczas planowanych wizyt w przedszkolu

·       Kształtowanie zdrowych nawyków u dzieci (kl. I-III SP)

·       „Cukierki” – wczesna profilaktyka zachowań ryzykownych – zajęcia dla kl. „0”

warsztaty

warsztaty

3 h

3 h

Dorota Kaim

·       „Techniki zapamiętywania
i uczenia się” (kl. IV-VIII SP)

·       „Sztuka odmawiania – jak dokonywać właściwych wyborów”

·       Badania przesiewowe dla dzieci
5 i 6-letnich

warsztaty

warsztaty

2 x 45 min.

2 x 45 min.

2 h

Mariola Kossakowska

·        Tolerancja, życzliwość, asertywność (kl. IV-VIII SP)

·        Zachowaj prywatność w sieci
(kl. IV-VIII SP)

warsztaty

warsztaty

2 x 45 min.

2 x 45 min.

Izabela Łupka

Proponowane tematy spotkań z rodzicami

 

Prowadzący Forma Czas Tematy
Barbara Gorgoń prelekcja do 1 godz. „Kiedy do logopedy?”

„Zabawy buzi i języka dla  każdego smyka”

Danuta Grochowska pogadanka do 1 godz. „Gdy zdanie rodziców przestaje się liczyć”
Dorota Kaim prezentacja

multimedialna / prelekcja

1 godz. Bezsenność u dzieci przedszkolnych – przyczyny, skutki, leczenie

Mariola Kossakowska

prelekcja 1 godz. „Jak wspierać dziecko w procesie edukacji i wychowania, aby pomóc mu osiągnąć gotowość szkolną”
Izabela Łupka prelekcja 1 godz.

Jak pomóc przejść dziecku przez okres dojrzewania (kl. IV-VIII SP)

 

 

Proponowane tematy rad szkoleniowych dla nauczycieli

 

Prowadzący Forma Czas Tematy
Barbara Gorgoń

prelekcja

prelekcja

30 min.

30 min.

„Ogólne zasady pracy z dzieckiem, uczniem afatycznym”

„Dziecko z logofobią, jąkaniem
w przedszkolu / szkole”

Danuta Grochowska pogadanka 1 godz. „Depresyjne dziecko w szkole”
Dorota Kaim prezentacja

multimedialna

2 godz. Mutyzm wybiórczy – terapia

Mariola Kossakowska

prelekcja 1 godz. „Inteligencje wielorakie
w nauczaniu”
Izabela Łupka prelekcja 1 godz.

„Dysleksja – kiedy do poradni”