Lista placówek realizujących Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w powiecie olkuskim

Lista placówek realizujących Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka  

w powiecie olkuskim 

Gmina Placówka
Bolesław Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu,
ul. Główna 18,  32-329 Bolesław
Olkusz Przedszkole Nr 3 im. K. Makuszyńskiego,
ul. Jana Kantego 3,  32-300 Olkusz

.

Przedszkole Integracyjne Nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2, 32-300 Olkusz,

.

Przedszkole Nr 13 im. Marii Konopnickiej, ul. Kosynierów 14, 32-300 Olkusz

 Przedszkole w Osieku, Osiek 79B, 32-300 Olkusz.

Bukowno Miejskie Przedszkole w Bukownie ul. Niepodległości 11, 32-332 Bukowno
Wolbrom Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie Zabawy” ul. Ordona 2,
32-340 Wolbrom

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom

 

Gmina Trzyciąż i Gmina Klucze nie realizują zajęć
z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.