Wykaz placówek medycznych i oświatowych

Placówki medyczne i oświatowe

 • Poradnie:

– Neurologii dziecięcej

– Logopedyczne

– Audiologiczno – foniatryczne

– Otolaryngologiczne

– Rehabilitacji słuchu i mowy

– Okulistyczne

– Neonatologiczne

– Pediatryczne

– Wad postawy

– Zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i inne

 • Przychodnie Medycyny Wieku Rozwojowego (Poradnia Psychoneurologii Wieku Rozwojowego oś. Centrum B11 Kraków)
 • Ośrodki rehabilitacji
 • Ośrodki leczniczo – rehabilitacyjne
 • Ośrodki wczesnej interwencji
 • Ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju
 • Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • Miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej
 • Stowarzyszenia i fundacje

– „Wszyscy dla Wszystkich” ul. Kochanowskiego 2, Olkusz

– „Res Sacra Miser” ul. Kolejowa 30, Bukowno

– Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło Olkusz ul. F. Nullo 29

Koło Wolbrom ul. Skalska 22

 • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) Wolbrom, ul. Skalska 18
 • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) Olkusz, ul. Kosynierów 12
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny Integracyjny Nr 1 Olkusz
  ul. Kochanowskiego 2
 • Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” ul.Dąbrowskiego 11, Olkusz
 • Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej ul. Półkole 11 Kraków
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna powiatu krakowskiego ul. Zakątek 2, Kraków
 • Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
  ul. Prochowa 12, Kraków
 • Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom, Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji
  Al. Kasztanowa 4a, Kraków
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci słabowidzących i niewidomych ul. Tyniecka 6, Kraków
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”
 1. Spadochroniarzy 1, Kraków
 2. Szopkarzy 8, Kraków
 • Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Radziszowie
  Podlesie 123, Radziszów
 • Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność”
  w Radziszowie Podlesie 173, Radziszów
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze” Białoprądnicka 34B/10, Kraków
 • Poradnia dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju EFFATHA ul. Zacisze 7, Kraków
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
  ul. Zacisze 7, Kraków
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Krowoderskich Zuchów 7, Kraków
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci do 15 r.ż. Szpital Specjalistyczny ul. Strzelecka, Kraków
 • Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci ul. Olszańska 5, Kraków
 • Specjalistyczna Poradnia diagnozy i rehabilitacji dla dzieci z wadą słuchu ul. Lenartowicza 14, Kraków
 • Specjalistyczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci niedosłyszących ul. Niecała 8, Kraków
 • Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci z afazją – Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. St. Millana 15, Kraków
 • Ośrodek Terapii Poznawczej INGENIUM ul. Krowoderska 26, Kraków
 • Specjalistyczne Centrum Psychoterapii Rozwoju Osobistego
  ul. K. K. Wielkiego 64 Olkusz (dr Słaboń – psychiatra dziecięcy)
 • Wol – Med ul. Skalska Wolbrom (dr Syguła – Gardeła – neurolog dziecięcy)