Ulotka

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu

Legionów Polskich 3

tel. 326470830

 

Szanowni Rodzice!

W naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu można realizować BEZPŁATNE zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu rządowego „Za życiem”.

Z zajęć mogą korzystać dzieci i ich rodziny posiadające opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie WWR z powodu wykrytej niepełnosprawności od pierwszych dni życia dziecka aż do rozpoczęcia nauki w szkole.

Chętnie doradzimy, jak uzyskać taką opinię dla swojego niepełnosprawnego dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe wsparcie – oferujemy zajęcia:

– terapii logopedycznej,

– integracji sensorycznej.

– terapii ogólnorozwojowej,

– rehabilitacji ruchowej,

Terapia dostosowana jest do potrzeb konkretnego dziecka.

Korzyści z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci:

– stymulowanie funkcji poznawczych,

-usprawnianie słabiej rozwijających się funkcji psych- motorycznych,

– usprawnianie mowy i komunikacji dziecka,

– stymulowanie rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka,

-korygowanie zaburzeń/ nieprawidłowości w sferze ruchowej dziecka,

– możliwość zahamowania rozwoju zaburzeń o postępującym przebiegu , a czasem nawet  całkowite  ustąpienie  niektórych zmian, gdy nie są jeszcze utrwalone

Korzyści z wczesnego wspomagania rozwoju dla rodziców:

– wsparcie psychologiczne w procesie akceptacji niepełnosprawnego dziecka,

– opracowanie programu wsparcia rozwoju dziecka,

– instruktaż niezbędny do prowadzenia ćwiczeń w domu.