List otwarty do nauczycieli w związku z powrotem dzieci do szkół

Drodzy Nauczyciele,

Powrót uczniów do szkół staje się faktem. Budzi to wiele sprzecznych emocji. Na co dzień słyszymy od dzieci i młodzieży, korzystających z naszego wsparcia, o ich licznych lękach i obawach. Podekscytowanie i radość uczniów związana z powrotem miesza się ze strachem i niepewnością odnośnie tego, co czeka ich w najbliższych dniach. Boją się oni, jak zostaną przyjęci przez kolegów i koleżanki, jak poradzą sobie z nauką w trybie stacjonarnym, jak sprostają nasilonej ilości kartkówek i sprawdzianów, czy zostaną rozliczeni z pracy w okresie nauczania zdalnego.

Wielu uczniów pandemia postawiła w trudnej sytuacji, ich bliscy chorowali, niektórzy rodzice stracili pracę, występujące problemy w rodzinach nierzadko nasiliły się. Nie wszyscy uczniowie mogli liczyć na odpowiednie warunki do nauki w domu i wsparcie rodziców. W tej szczególnej sytuacji postarajmy się wspólnie ułatwić uczniom powrót do normalności. Dołóżmy wszelkich starań, aby te ostatnie tygodnie roku szkolnego upłynęły w atmosferze spokoju i zrozumienia, by pozwoliły na odbudowanie relacji, na ponowną integrację.

Zachęcamy też, by z rozwagą i empatią podejść do sprawdzania wiedzy i umiejętności, a nadchodzący czas poświecić na przełamanie wzajemnych lęków i obaw i zminimalizowanie towarzyszącego nam wszystkim stresu. Zainwestowanie najbliższego czasu na zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, zauważenie ich potrzeb i problemów stworzy przestrzeń na efektywny powrót do nauki po wakacjach. Jeśli zaobserwowaliby Państwo u swych uczniów niepokojące objawy lub zachowania, służymy pomocą i wsparciem.

Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. :)