Kadra

D Y R E K T O R

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

mgr Beata Adamska – pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

W I C E D Y R E K T O R

mgr Marta Rak – psycholog, doradca zawodowy

Specjaliści:

mgr Sylwia Gajos – logopeda, neurologopeda

mgr Ewelina Gamrot-Kozieł – pedagog

mgr Agnieszka Jałowiec – psycholog

mgr Stanisława Januszek – psycholog

mgr Natalia Jochymek – pedagog

mgr  Aleksandra Krysztoforska – psycholog tyflopedagog

mgr Justyna Kulig – logopeda neurologopeda, specjalista ds. diagnozy i terapii autyzmu

mgr Ksenia Lasek – psycholog

mgr Ewa Leśniak – pedagog ,surdopedagog, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny

mgr Amanda Mróz – psycholog

mgr Agnieszka Patrzałek – psycholog, doradca zawodowy, terapeuta EEG Biofeedback

mgr Anna Piwowarska – psycholog

mgr Magdalena Seweryn – psycholog, psychoterapeuta

mgr Magdalena Sowińska – pedagog, oligofrenopedagog,  neurologopeda

mgr Anna Szotek – logopeda, neurologopeda, surdopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki

mgr Karolina Wcisło – pedagog, specjalista ds. terapii pedagogicznej, terapeuta EEG Biofeedback

mgr Anna Wilk – pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

K I E R O W N I K

FILII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOLBROMIU

mgr Beata Bryzik – logopeda, neurologopeda, surdologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, specjalista ds. diagnozy i terapii integracji sensorycznej

 

Specjaliści:

mgr Magdalena Bień – pedagog, specjalista ds. diagnozy i terapii autyzmu

mgr Beata Kopeć – psycholog

mgr Dorota Kaim – psycholog

mgr Barbara Gorgoń – pedagog, logopeda, neurologopeda