Wsparcie szkół i placówek

.

Koordynatorzy szkół i placówek prowadzą wsparcie dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zakres wsparcia ustalany jest w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez placówki w danym roku szkolnym.

.Ko