Koordynatorzy szkół i przedszkoli

Koordynatorzy, odpowiedzialni za współpracę ze szkołami i przedszkolami z ramienia poradni.

Ksenia Lasek: Przedszkole nr 4 Olkusz, Przedszkole nr 8 Olkusz, Przedszkole nr 9 Olkusz, Przedszkole nr 10 Olkusz, Przedszkole w Krzykawie, Przedszkole w Żuradzie, Przedszkole w Kosmolowie, Przedszkole w Zedermanie, Przedszkole w Braciejówce, Przedszkole w Bolesławiu, Przedszkole „Kraina Wiewórek”, Przedszkole „Uniwersytet Przedszkolaka”, Przedszkole „Babyland”, Przedszkole w Laskach

Amanda Mróz: Przedszkole nr 3 Olkusz,  Przedszkole nr 5 Olkusz,  Przedszkole nr 7 Olkusz,  Przedszkole nr 13 Olkusz, Przedszkole w Osieku, Przedszkole w Gorenicach, Przedszkole w Sienicznie, Oddział Przedszkolny w Witeradowie, Oddział Przedszkolny w Zawadzie, Przedszkole „Mądre Urwisy”, Akademia Przedszkolaka Olkusz, Przedszkole „Minilandia”, Przedszkole „Olkuskie Skrzaty”

Ewelina Gamrot-Kozieł: Przedszkole w Bukownie, Przedszkole w Bukownie- filia (Bukowno Stare), Przedszkole „Smykałka” Bukowno, Przedszkole Sióstr Prezentek w Bukownie, Przedszkole w Jaroszowcu,   Przedszkole „Tęczowa Kraina”,  Przedszkole w Kluczach, Przedszkole w Bydlinie, Przedszkole w Ryczówku, Przedszkole w Chechle, Oddział Przedszkolny w Rodakach, Przedszkole w Kwaśniowie, Przedszkole w Podlipiu

Ewa Leśniak: SP Kwaśniów, SP Kosmolów, SP Braciejówka, SP Krzykawa, SP 10 Olkusz

Aleksandra Krysztoforska: SP Zawada, SP Bydlin, SP Bolesław, SP 4 Olkusz, SP 2 Bukowno

Agnieszka Jałowiec: SP 5 Olkusz, SP Osiek, SP Witeradów, SP Podlipie, Zespół Szkół Specjalnych Olkusz

Stanisława Januszek: SP 1 Bukowno, SP 3 Olkusz, SP Ryczówek, SP Chechło, SP Rodaki,

Karolina Wcisło: SP 9 Olkusz, SP Żurada, SP Zederman, SP Gorenice, SP Klucze

Anna Piwowarska: SP 1 Olkusz, SP 2 Olkusz, SP 6 Olkusz, SP Jaroszowiec, SP Sieniczno

Agnieszka Patrzałek: IV LO Olkusz, I LO Olkusz

Magdalena Sowińska: ZS Nr 3 Olkusz, II LO Olkuszu

Magdalena Seweryn: ZS nr 1 Olkusz, ZS nr 4  Olkusz