Grupa Wsparcia dla Logopedów Przedszkolnych i Szkolnych

Koordynator grupy wsparcia – mgr Justyna Kulig