Zespół Orzekający – dokumentacja

 

Wniosek na Zespół Orzekający można składać u Dyrektora Poradni lub za pośrednictwem
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PPPO

 

Nazwa dokumentuWymagane dokumenty
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niepełnosprawnych, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Zaświadczenie lekarskie PPP_zaswiadczenie-lekarskie.pdf
5. Opinia o sytuacji dydaktycznej dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola lub oddziału przedszkolnego) Opinia-o-uczniu.pdf
6. Aktualne wyniki badania psychologicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni).
7. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Zaświadczenie lekarskie
PPP_zaswiadczenie-lekarskie_NI.pdf
5. Opinia o sytuacji dydaktycznej dziecka Opinia-o-uczniu.pdf
6. Aktualne wyniki badania psychologicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni).
7. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Zaświadczenie lekarskie
PPP_zaswiadczenie-lekarskie_NI.pdf
5. Opinia o sytuacji dydaktycznej ucznia Opinia-o-uczniu.pdf
6. Aktualne wyniki badania psychologicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni).
7. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Zaświadczenie lekarskie PPP_zaswiadczenie-lekarskie.pdf
5. Opinia o sytuacji dydaktycznej ucznia Opinia-o-uczniu.pdf
6. Aktualne wyniki badania psychologicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni).
7. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Opinia o sytuacji dydaktycznej dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola lub oddziału przedszkolnego) Opinia-o-uczniu.pdf
5. Aktualne wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni).
6. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Zaświadczenie lekarskie
PPP_zaswiadczenie-lekarskie_ksztalcenie-specjalne.pdf
5. Opinia o sytuacji dydaktycznej dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola lub oddziału przedszkolnego) Opinia-o-uczniu.pdf
6. Aktualne wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni) oraz logopedycznego w przypadku stwierdzonej afazji.
7. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
niesłyszących, słabosłyszących1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Zaświadczenie lekarskie PPP_zaswiadczenie-lekarskie_laryngolog.pdf
5. Opinia o sytuacji dydaktycznej ucznia Opinia-o-uczniu.pdf
6. Aktualne wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni).
7. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
niewidzących, słabowidzących1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Zaświadczenie lekarskie
PPP_zaswiadczenie-lekarskie_okulista
5. Opinia o sytuacji dydaktycznej ucznia Opinia-o-uczniu.pdf
6. Aktualne wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni).
7. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Zaświadczenie lekarskie Zaswiadczenie-psychiatra.pdf
5. Opinia o sytuacji dydaktycznej ucznia Opinia-o-uczniu.pdf
6. Aktualne wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni).
7. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
z niepełnosprawnością sprzężoną1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Zaświadczenie lekarskie (od lekarzy specjalistów, pod których opieką pozostaje uczeń).
5. Opinia o sytuacji dydaktycznej dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola lub oddziału przedszkolnego) Opinia-o-uczniu.pdf
6. Aktualne wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni).
7. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
zagrożonej niedostosowaniem społecznym1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Zaświadczenie lekarskie Zaswiadczenie-psychiatra.pdf
5. Opinia o sytuacji dydaktycznej ucznia Opinia-o-uczniu.pdf
6. Aktualne wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni).
7. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
niedostosowanej społecznie1. Wniosek o wydanie orzeczenia Wniosek.pdf
2. Oświadczenie rodzica Oświadczenie.doc
3. Wywiad o dziecku (jeśli do tej pory nie było pod opieką Poradni).
4. Zaświadczenie lekarskie Zaświadczenie-psychiatra.pdf
5. Opinia o sytuacji dydaktycznej ucznia Opinia-o-uczniu.pdf
6. Aktualne wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego (jeśli dziecko nie było diagnozowane w tutejszej Poradni).
7. Inne dokumenty wskazane przez Zespół Orzekający po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.