Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie elementy na stronie są dostępne za pomocą klawiatury;
 • Multimedia nie posiadają alternatywy dla osób niesłyszących;
 • Zdjęcia/grafiki nie posiadają opisów alternatywnych;

Wyłączenia

 • Informacje niedostępne cyfrowo w całości – opublikowane przed 23.09.2018r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Barczyk.
 • E-mail: dostepnosc@sp.olkusz.pl
 • Telefon: (+48) 32 643 08 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu
 • Adres: ul. Legionów Polskich 3,
  32-300 Olkusz
 • E-mail: pppolkusz@op.pl
 • Telefon: +48 (32) 647 08 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz (osiedle „Pakuska”, obok szkoły „Budowlanka”, budynek Burdy Szkolnej).

Najbliższe przystanki autobusowe:

– Aleja 1000-lecia (koło ZUS)

– kościół św. Maksymiliana

Wejście do budynku znajduje się od bloków. Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu znajduje się dzwonek. Poradnia znajdują się na  parterze budynku – po wejściu należy kierować się na prawo, zgodnie z oznaczeniem. W budynku nie ma windy.

2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na głównym parkingu poradni.

Budynek posiada dwa wejścia boczne – niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma przeszkód wstępu osoby z psem asystującym.

W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych gabinetach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.
W przedsionku znajduje się dyżurka . Korytarz do poradni umożliwia wyminięcie się dwóch osób. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Klucz do toalety znajduje się w dyżurce. Toaleta wyposażona jest w przewijak dla niemowląt.
Sekretariat poradni znajduje się na parterze, pokój nr 7.

Filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu z siedzibą w Wolbromiu
ul. Skalska  18, 32-340 Wolbrom  (obok Zespołu Szkół, budynek dawnego Internatu)

Najbliższe przystanki autobusowe:

– ul. Skalska (obok „Stokrotki”)

– ul. Szosa Olkuska (naprzeciwko „Stokrotki” i „Biedronki”)

– ul. 1 Maja (naprzeciwko „Centrum Medycznego”)

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy. Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Poradnia znajduje się na parterze budynku – po wejściu należy kierować się na lewo, zgodnie z oznaczeniem. W budynku nie ma windy.

1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na głównym parkingu poradni.

Budynek posiada wejścia od tyłu – niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych gabinetach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.
Korytarz do poradni umożliwia wyminięcie się dwóch osób. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

Sekretariat poradni znajduje się na parterze, pokój nr 1.