Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury;
 • brak dostępności języka migowego;
 • filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji;
 • nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub PDF zostały przygotowane z użyciem stylów;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Barczyk.
 • E-mail: dostepnosc@sp.olkusz.pl
 • Telefon: 504206074

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu
 • Adres: ul. Legionów Polskich 3
  32-300 Olkusz
 • E-mail: pppolkusz@op.pl
 • Telefon: 32 647 08 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu
ul. Legionów Polskich 3,  32-300 Olkusz  (osiedle „Pakuska”,  obok szkoły  „Budowlanka”, budynek Burdy Szkolnej)

Najbliższe przystanki autobusowe: – Aleja 1000-lecia (koło ZUS) – kościół św. Maksymiliana

 

Wejście do budynku znajduje się od bloków. Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu znajduje się dzwonek. Poradnia znajdują się na  parterze budynku – po wejściu należy kierować się na prawo, zgodnie z oznaczeniem. W budynku nie ma windy.

2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na głównym parkingu poradni.

Budynek posiada dwa wejścia boczne – niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.Nie ma przeszkód wstępu osoby z psem asystującym.

W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych gabinetach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje. W przedsionku znajduje się dyżurka. Korytarz do poradni umożliwia wyminięcie się dwóch osób.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Klucz do toalety znajduje się w dyżurce. Toaleta wyposażona jest w przewijak dla niemowląt.

Sekretariat poradni znajduje się na parterze, pokój nr 7.

Filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu z siedzibą w Wolbromiu
ul. Łukasińskiego 6,  32-340 Wolbrom  (budynek dawnego hotelu robotniczego)

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy. Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu jest domofon. Poradnia znajduje się na parterze budynku (osobne wejście z prawej strony – potem należy kierować się prosto i za szklanymi drzwiami w prawo). W budynku jest winda.

2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na głównym parkingu.

Budynek posiada wejścia od tyłu – dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Są też miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością z tyłu budynku.

W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Korytarz do poradni umożliwia wyminięcie się dwóch osób. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Klucz do toalety znajduje się w sekretariacie.

Sekretariat poradni znajduje się na parterze, pokój nr 4.