Nasze zespoły

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny mgr Amanda Mróz – psycholog
mgr Sylwia Gajos – logopeda,
mgr Justyna Kulig – logopeda, neurologopeda
mgr Anna Wilk – pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki
 Zespół ds. małego dziecka i dziecka w młodszym wieku szkolnym
mgr Ksenia Lasek – psycholog
mgr Ewa Leśniak – pedagog, surdopedagog, terapeuta ręki
mgr Aleksandra Krysztoforska – psycholog, tyflopedagog
mgr Anna Szotek – logopeda, neurologopeda, surdopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki
mgr Justyna Kulig – logopeda, neurologopeda
mgr Agnieszka Jałowiec – psycholog
mgr Ewelina Gamrot-Kozieł – pedagog
 Zespół ds. dzieci i młodzieży   w starszym wieku szkolnym mgr Karolina Wcisło – pedagog
mgr Anna Piwowarska – psycholog
mgr Magdalena Seweryn – psycholog
mgr Stanisława Januszek – psycholog
mgr Magdalena Sowińska – pedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog
mgr Agnieszka Patrzałek – psycholog, doradca zawodowy
mgr Marta Rak – psycholog, doradca zawodowy