Nasze zespoły

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny

mgr Katarzyna Kaska-Biś – psycholog

mgr Ewa Leśniak – pedagog, surdopedagog, terapeuta ręki

mgr Anna Szotek – logopeda neurologopedia,  surdopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki

mgr Beata Bryzik – logopeda, neurologopeda

mgr Edyta Jaworska – pedagog

 

Zespół ds. małego dziecka

mgr Elżbieta Woszczek – pedagog logopeda

mgr Katarzyna Kaska-Biś – psycholog

mgr Ewa Leśniak – pedagog surdopedagog   terapeuta ręki

mgr Aleksandra Krysztoforska – psycholog tyflopedagog

 

Zespół ds. dziecka w młodszym wieku szkolnym

mgr Karolina Wcisło – pedagog

mgr Halina Gromek – pedagog

mgr Anna Piwowarska – psycholog

mgr  Barbara Szewczyk – psycholog

mgr Zofia Horyń-Rogóż – pedagog  logopeda  neurologopeda

mgr Stanisława Januszek – psycholog

 

Zespół ds. dzieci i młodzieży   w starszym wieku szkolnym

mgr Magdalena Seweryn – psycholog

mgr Małgorzata Sołtysik-Ścisłowska – psycholog

mgr Magdalena Sowińska – pedagog neurologopeda oligofrenopedagog

mgr Beata Adamska – pedagog  logopeda

mgr Edyta Jaworska – pedagog