Nasze zespoły

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny mgr Katarzyna Kaska-Biś – psycholog
mgr Ewa Leśniak – pedagog, surdopedagog, terapeuta ręki
mgr Anna Szotek – logopeda, neurologopeda, surdopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki
mgr Beata Bryzik – logopeda, neurologopeda
mgr Justyna Kulig – logopeda, neurologopeda
mgr Edyta Jaworska – Majcherkiewicz – pedagog, surdopedagog
 

Zespół ds. małego dziecka i dziecka w młodszym wieku szkolnym

mgr Elżbieta Woszczek – pedagog logopeda
mgr Katarzyna Kaska – Biś – psycholog
mgr Ewa Leśniak – pedagog, surdopedagog, terapeuta ręki
mgr Aleksandra Krysztoforska – psycholog, tyflopedagog
mgr Anna Szotek – logopeda, neurologopeda, surdopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki
mgr Justyna Kulig – logopeda, neurologopeda
mgr Zofia Horyń – Rogóż – pedagog, logopeda, neurologopeda
mgr Agnieszka Jałowiec – psycholog
 

Zespół ds. dzieci i młodzieży   w starszym wieku szkolnym

mgr Karolina Wcisło – pedagog
mgr Halina Gromek – pedagog
mgr Anna Piwowarska – psycholog
mgr Magdalena Seweryn – psycholog
mgr Stanisława Januszek – psycholog
mgr Magdalena Sowińska – pedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog
mgr Edyta Jaworska – Majcherkiewicz – pedagog, surdopedagog
mgr Agnieszka Patrzałek – psycholog, doradca zawodowy
mgr Marta Rak – psycholog, doradca zawodowy