Grupa Wsparcia dla Logopedów Przedszkolnych i Szkolnych

Beata Bryzik

Osoby zainteresowane prosimy o zapisy w sekretariacie poradni pod numerem telefonu: 32 647 08 30.