Zespół Orzekający

Terminy Zespołów Orzekających  w roku szkolnym 2020/2021:

 

 Miesiąc  Termin zespołu:
Wrzesień 04.09.2020

11.09.2020

25.09.2020

Październik 09.10. 2020

23.10.2020

Listopad 06.11.2020

20.11.2020

Grudzień 04.12.2020

18.12.2020

Styczeń 08.01.2021

22.01.2021

Luty 05.02.2021

19.02.2021

Marzec 05.03.2021

19.03.2021

Kwiecień 09.04.2021

23.04.2021

Maj 07.05.2021

21.05.2021

Czerwiec 11.06.2021

18.06.2021

25.06.2021

Lipiec 02.07.2021

09.07.2021

Sierpień 20.08.2021

27.08.2021

 Terminy ZO mogą ulec zmianie