Zespół Orzekający

Terminy Zespołów Orzekających  w roku szkolnym 2018/2019:

 

 

                       Miesiąc                    Termin zespołu:
Wrzesień 7.09.2018

14.09.2018

Październik 1.10. 2018

12.10.2018

26.10.2018

Listopad 09.11.2018

23.11.2018

Grudzień 07.12.2018

14.12.2018

Styczeń 04.01.2019

18.01.2019

Luty 01.02.2019

15.02.2019

Marzec 01.03.2019

15.03.2019

29.03.2019

Kwiecień 12.04.2019

26.04.2019

Maj 10.05.2019

24.05.2019

Czerwiec 07.06.2019

14.06.2019

28.06.2019

Lipiec 05.07.2019

12.07.2019

Sierpień 23.08.2019                 

 Terminy ZO mogą ulec zmianie