Zespół Orzekający

Terminy Zespołów Orzekających  w roku szkolnym 2021/2022

 Miesiąc  Termin zespołu:
Wrzesień 03.09.2021 r. – ogólny
07.09.2021 r. – wzrok; słuch
10.09.2021– ogólny i autyzm
24.09.2021 – ogólny
Październik 05.10.2021 r. – wzrok i słuch
08.10.2021 r.  – ogólny i autyzm
22.10.2021 r. – ogólny
Listopad 02.11.2021 r. – wzrok ;słuch
05.11. 2021 r.  – ogólny i autyzm
19.11. 2021 r. – ogólny
Grudzień 07.12.2021r. – wzrok i słuch
10.12.2021r. – ogólny i autyzm
17.12.2021r. – ogólny
Styczeń 11.01.2022r. – wzrok i słuch
14.01.2022r. – ogólny i autyzm
28.01.2022r. – ogólny
Luty 08.02.2022 wzroki i słuch
11.02.2022 ogólny i autyzm
25.02.2022 ogólny
Marzec 08.03.2022 wzrok i słuch
11.03.2022 ogólny i autyzm
25.03.2022 ogólny
Kwiecień 05.04.2022 wzrok i słuch
08.04.2022 ogólny i autyzm

22.04.2022 ogólny

Maj 10.05.2022 wzrok i słuch
13.05.2022 ogólny i autyzm
27.05 2022 ogólny
Czerwiec 03.06.2022 ogólny i autyzm
07.06.2022 wzrok i słuch
10.06.2022 ogólny
24.06.2022 ogólny
Lipiec 01.07.2022 ogólny
05.07.2022 wzrok i słuch
08.07.2022 ogólny i autyzm
Sierpień 23.08.2022 wzrok i słuch
26.08.2022 ogólny i autyzm

 Terminy Zespołów Orzekających mogą ulec zmianie