Zespół Orzekający

Terminy Zespołów Orzekających  w roku szkolnym 2020/2021:

 

 Miesiąc  Termin zespołu:
Wrzesień 03.09. 021 r. – ogólny
07.09.2021 r. – wzrok; słuch
10.09.2021– ogólny;  autyzm
24.09.2021 – ogólny
Październik 05.10.2021 r. – wzrok ; słuch
08.10.2021 r.  – ogólny; autyzm
22.10.2021 r. – ogólny
Listopad 02.11.2021 r. – wzrok ;słuch
05.11. 2021 r.  – ogólny; autyzm
19.11. 2021 r. – ogólny
Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień

 Terminy Zespołów Orzekających mogą ulec zmianie