Koordynatorzy szkół i przedszkoli

Koordynatorzy Filii PP-P w Wolbromiu

odpowiedzialni za współpracę ze szkołami

w roku szkolnym 2021/2022

GORGOŃ

BARBARA

KOPEĆ

BEATA

KAIM

DOROTA

BIEŃ

MAGDALENA

ŁUPKA

IZABELA

1)   Przedszkole Samorządowe
z Oddziałem Integracyjnym
w Trzyciążu

2) Niepubliczne Przedszkole
„Zdolne Łapki” Wolbrom

3)   Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  Wolbrom
i  Żłobek

4)   OREW  Wolbrom

5)   Żłobek Gminny „Wesołe Pszczółki”
w Wolbromiu i Klub Dziecięcy
w Chrząstowicach

1)   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Wolbrom

2)   SP  Sucha

3)   SP  Jangrot

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny Łobzów (PP+SP)

5) SP Zadroże

6) NSP Trzyciąż

1)   Zespół Szkolno-Przedszkolny  Wolbrom
(SP Nr 1 + PP Nr 1)

2)   Zespół Szkolno-Przedszkolny  Zarzecze  (PP +SP)

3)   Zespół Szkolno-Przedszkolny  Kąpiele Wielkie
(PP+ SP)

4)   SP  Jeżówka

1)     SP  Dłużec

2)     Zespół Szkół  Gołaczewy (PP + SP)

3)     NSP  Poręba Górna
(NP + SP)

4)     NSP  Poręba Dzierżna
(NP + SP)

5)     NSP  Imbramowice

1)     Zespół Szkół Wolbrom
(PP Nr 2 + SP Nr 2)

2)     SP  Chełm

3)     SP  Wierzchowisko

4)     Niepubliczne Przedszkole  Chrząstowice

5)     NSP  Michałówka