Kadra

K I E R O W N I K

FILII  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W  WOLBROMIU

mgr Beata Bryzik – logopeda, neurologopeda, surdologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, specjalista ds. diagnozy i terapii integracji sensorycznej

 

Specjaliści:

mgr Magdalena Bień –  pedagog, specjalista ds. diagnozy i terapii autyzmu

mgr Barbara Gorgoń  –  pedagog,  logopeda,  neurologopeda

mgr Dorota Kaim –  psycholog

mgr Beata Kopeć  –  psycholog