Kadra

K I E R O W N I K

FILII  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W  WOLBROMIU

 

mgr Barbara Gorgoń  –  pedagog,  logopeda

 

Specjaliści:

 

mgr Danuta Grochowska  –  psycholog

mgr Dorota Kaim  –  psycholog

mgr Mariola Kossakowska  –  pedagog,  oligofrenopedagog

mgr Izabela Łupka  –  pedagog,  doradca zawodowy