Kadra

K I E R O W N I K

FILII  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W  WOLBROMIU

 

mgr Barbara Gorgoń  –  pedagog,  logopeda,  neurologopeda

 

Specjaliści:

mgr Magdalena Bień –  pedagog

mgr Dorota Kaim –  psycholog

mgr Beata Kopeć  –  psycholog

mgr Izabela Łupka  –  pedagog,  doradca zawodowy