Kadra

D Y R E K T O R

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

mgr Beata Adamska – pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

W I C E D Y R E K T O R

mgr Anna Szotek – logopeda, neurologopeda, surdopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki

Specjaliści:

mgr Beata Bryzik – logopeda, neurologopeda, surdologopeda, terapeuta EEG Biofeedback

mgr Halina Gromek – pedagog, specjalista ds. terapii psychopedagogicznej

mgr Zofia Horyń-Rogóż – pedagog, neurologopeda, specjalista ds. terapii psychopedagogicznej

mgr Agnieszka Jałowiec – psycholog

mgr Stanisława Januszek – psycholog

mgr Edyta JaworskaMajcherkiewicz – pedagog, surdopedagog

mgr Katarzyna Kaska-Biś – psycholog

mgr  Aleksandra Krysztoforska – psycholog tyflopedagog

mgr Justyna Kulig – logopeda neurologopeda

mgr Ewa Leśniak – pedagog ,surdopedagog, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny

mgr Agnieszka Patrzałek – psycholog, doradca zawodowy

mgr Anna Piwowarska – psycholog

mgr Marta Rak – psycholog, doradca zawodowy

mgr Magdalena Seweryn – psycholog

mgr Magdalena Sowińska – pedagog, oligofrenopedagog,  neurologopeda

mgr Karolina Wcisło – pedagog

mgr Elżbieta Woszczek – pedagog, logopeda

K I E R O W N I K

FILII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOLBROMIU

mgr Barbara Gorgoń – pedagog, logopeda, neurologopeda

 

Specjaliści:

mgr Mariola Kossakowska – pedagog, oligofrenopedagog

mgr Beata Kopeć – psycholog

mgr Izabela Łupka – pedagog, doradca zawodowy

mgr Dorota Kaim – psycholog