Filia Wolbrom

F I L I A     P O R A D N I

Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolbromiu

tel. 32/ 644 13 55

G o d z i n y     p r a c y     s p e c j a l i s t ó w :

Poniedziałek                                     8.00 – 17.00

Wtorek                                                8.00 – 17.00

Środa                                                  8.00 – 17.00

Czwartek                                            8.00 – 17.00

Piątek                                                   9.00 – 17.00

S E K R E T A R I A T 

Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolbromiu  

Poniedziałek                                     9.00 – 15.00

Wtorek                                               8.30 – 14.30

Środa                                                  9.00 – 15.00

Czwartek                                            11.00 – 17.00

Piątek                                                  9.00 – 15.00

 

Udziela rodzicom i nauczycielom pomocy w zakresie:

  • ustalania terminów badań i terapii
  • wydawania opinii
  • bieżących informacji na temat pracy poradni