Filia Wolbrom

F I L I A     P O R A D N I

Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolbromiu

tel. 32/ 644 13 55

G o d z i n y     p r a c y     s p e c j a l i s t ó w :

Poniedziałek8.00 – 17.00
Wtorek8.00 – 17.00
Środa8.00 – 17.00
Czwartek8.00 – 17.00
Piątek9.00 – 17.00

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek————-
Wtorek9.00 – 13.00
Środa————-
Czwartek9.00 – 13.00
Piątek————-

Udziela rodzicom i nauczycielom pomocy w zakresie:

  • ustalania terminów badań i terapii
  • wydawania opinii
  • bieżących informacji na temat pracy poradni