Metody pracy

Zespół WWR w swojej pracy korzysta z metod:

 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennissona
 • Integracja Sensoryczna
 • komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)
 • metoda PECS
 • metoda Handle
 • Metoda Szkoły Krakowskiej (elementy)
 • metoda M. Montessori
 • Oregoński Program Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Dzieci w wieku od 0 do 6 lat
 • elementy terapii behawioralnej
 • niedyrektywna terapia zabawowa
 • stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata
 • zajęcia ogólnorozwojowe psycho-pedagogiczne

 

Terapia psychologiczna
Terapia psychologiczna
Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna
Terapia pedagogiczna