Koordynatorzy szkół i przedszkoli

Koordynatorzy, odpowiedzialni za współpracę ze szkołami i przedszkolami z ramienia poradni.

Ewa Leśniak:

Przedszkole nr 3 Olkusz, Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 9, Przedszkole w Bukownie, Przedszkole w Bukownie- filia (Bukowno Stare), Oddział Przedszkolny w Witeradowie, Oddział Przedszkolny w Zawadzie, Przedszkole „Smykałka” Bukowno, Akademia Przedszkolaka Olkusz

Aleksandra Krysztoforska:

Przedszkole w Zedermanie, Przedszkole w Gorenicach, Przedszkole w Sienicznie, Przedszkole w Żuradzie, Przedszkole w Jaroszowcu, Przedszkole w Krzykawie, Przedszkole Sióstr Prezentek w Bukownie, Tęczowa Kraina” (2 placówki)

Ksenia Lasek:

Przedszkole nr 4 Olkusz, Przedszkole nr 7 Olkusz, Przedszkole nr 8 Olkusz, Przedszkole nr 10 Olkusz, Przedszkole w Kluczach, Przedszkole w Kosmolowie, Przedszkole w Osieku, Przedszkole w Bolesławiu, Przedszkole w Braciejówce, Przedszkole Miejskie w Bukownie, Przedszkole w Bydlinie, Przedszkole w Ryczówku, Przedszkole w Chechle, Oddział Przedszkolny w Rodakach, Przedszkole „Kraina Wiewórek”, Przedszkole „Mądre Urwisy”, Przedszkole „Minilandia”, Przedszkole w Kwaśniowie, Przedszkole „Uniwersytet Przedszkolaka”

Ewelina Gamrot-Kozieł:

SP Braciejówka,  SP Ryczówek, SP Kwaśniów, SP Kosmolów

Stanisława Januszek:

SP 3 Olkusz,  SP Chechło, SP Bydlin, SP Krzykawa

Anna Szotek:

SP Rodaki, SP 1 Bukowno, SP 2 Bukowno, SP Zawada

Agnieszka Jałowiec:

SP 5 Olkusz, SP Osiek, SP Witeradów, SP Podlipie, Zespół Szkół Specjalnych Olkusz

Karolina Wcisło:

SP 9 Olkusz, SP Żurada, SP Zederman, SP Gorenice

Anna Piwowarska:

SP 1 Olkusz, SP 6 Olkusz, SP Jaroszowiec, SP Sieniczno

Agnieszka Patrzałek:

SP 4 Olkusz, IV LO Olkusz

Marta Rak:
ZS nr 1 Olkusz, I LO Olkusz, SP Klucze

Magdalena Sowińska:

SP 2 Olkusz, SP Bolesław, ZS Nr 3 Olkusz

Magdalena Seweryn:

SP 10 Olkusz, II LO Olkuszu, ZS nr 4  Olkusz