Koordynatorzy szkół i przedszkoli

Koordynatorzy, odpowiedzialni za współpracę ze szkołami i przedszkolami z ramienia poradni.

Pracownicy Zespołu ds. małego dziecka:

Ewa Leśniak:

Przedszkole nr 3 Olkusz, Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 9, Przedszkole w Bukownie, Przedszkole w Bukownie- filia (Bukowno Stare), Oddział Przedszkolny w Witeradowie, Oddział Przedszkolny w Zawadzie, Przedszkole „Smykałka” Bukowno, Akademia Przedszkolaka Olkusz

Aleksandra Krysztoforska:

Przedszkole w Zedermanie, Przedszkole w Gorenicach, Przedszkole w Sienicznie, Przedszkole w Żuradzie, Przedszkole w Jaroszowcu, Przedszkole w Krzykawie, Przedszkole Sióstr Prezentek w Bukownie, Tęczowa Kraina” (2 placówki)

Ksenia Lasek:

Przedszkole nr 4 Olkusz, Przedszkole nr 7 Olkusz, Przedszkole nr 8 Olkusz, Przedszkole nr 10 Olkusz, Przedszkole w Kluczach, Przedszkole w Kosmolowie, Przedszkole w Osieku, Przedszkole w Bolesławiu, Przedszkole w Braciejówce, Przedszkole Miejskie w Bukownie, Przedszkole w Bydlinie, Przedszkole w Ryczówku, Przedszkole w Chechle, Oddział Przedszkolny w Rodakach, Przedszkole „Kraina Wiewórek”, Przedszkole „Mądre Urwisy”, Przedszkole „Minilandia”, Przedszkole w Kwaśniowie, Przedszkole „Uniwersytet Przedszkolaka”

Pracownicy Zespołu ds. Młodszego Wieku Szkolnego

opiekują się:

Halina Gromek:

SP 2 Olkusz (kl.I-III), SP Braciejówka,  SP Ryczówek, SP Kwaśniów, SP Kosmolów

Stanisława Januszek:

SP 3 Olkusz, SP 10 Olkusz (kl.I-III), Sp Chechło, SP Bydlin, SP Krzykawa

Zofia Horyń-Rogóż:

SP Rodaki, SP 1 Bukowno (kl.0-III), SP 2 Bukowno (kl.0-III), SP Zawada

Agnieszka Jałowiec:

SP 5 Olkusz, SP Osiek, SP Witeradów, SP Bolesław (kl.0-III), SP Podlipie, Zespół Szkół Specjalnych Olkusz

Karolina Wcisło:

SP 4 Olkusz (kl.I-III) , SP 9 Olkusz (kl.I-III), SP Żurada, SP Zederman, SP Gorenice

Anna Piwowarska:

SP 1 Olkusz (kl.I-III), SP 6 Olkusz, SP Klucze (kl.I-III), SP Jaroszowiec, SP Sieniczno

Pracownicy Zespołu ds. Starszego Wieku Szkolnego opiekują się:

Agnieszka Patrzałek:

SP2 Olkusz (kl. IV-VIII), SP2 Bukowno (kl. IV-VIII), SP Klucze (kl. IV-VIII),  IV LO Olkusz

Marta Rak:

SP 9 (kl. IV-VIII), SP 1 Bukowno (kl. IV-VIII), ZS nr 1 Olkusz, SP Bolesław (kl. IV-VIII)

Magdalena Sowińska:

SP 4 Olkusz (kl. IV-VIII), SP Bolesław (kl. IV-VIII), I LO Olkusz, ZS Nr 3 Olkusz

Magdalena Seweryn:

SP 10 Olkusz (kl. IV-VIII), SP Klucze (kl. IV-VIII), II LO Olkuszu, ZS nr 4  Olkusz