Koordynatorzy szkół i przedszkoli

Koordynatorzy, odpowiedzialni za współpracę ze szkołami i przedszkolami z ramienia poradni.

Pracownicy Zespołu ds. małego dziecka:

Ewa Leśniak i Aleksandra Krysztoforska:

Przedszkola publiczne:Przedszkole nr 3, Olkusz, Przedszkole nr 5, Olkusz, Przedszkole nr 9 Olkusz, Przedszkole nr 13 Olkusz, Przedszkole w Zedermanie, Oddział Przedszkolny w Witeradowie, Oddział Przedszkolny w Zawadzie, Przedszkole w Gorenicach, Przedszkole Sienicznie, Przedszkole Żuradzie, Przedszkole w Laskach, Przedszkole w Jaroszowcu, Przedszkole w Kwaśniowie, Przedszkole w Krzykawie, Przedszkole Sióstr Prezentek  w Bukownie, Filia Miejskiego Przedszkola w Bukownie (Bukowno Stare)

Przedszkola niepubliczne: „Akademia Przedszkolaka”, „Tęczowa Kraina”

Katarzyna Kaska- Biś i Elżbieta Woszczek:

Przedszkola publiczne: Przedszkole nr 4 Olkusz, Przedszkole nr 7 Olkusz, Przedszkole nr 8 Olkusz, Przedszkole nr 10 Olkusz, Przedszkole w Kluczach, Przedszkole w Kosmolowie, Przedszkole w Osieku, Oddział Przedszkolny w Osieku, Przedszkole w Bolesławiu, Przedszkole w Braciejówce, Przedszkole Miejskie w Bukownie, Przedszkole w Bydlinie, Przedszkole w Ryczówku, Przedszkole w Chechle, Oddział Przedszkolny w Rodakach,

Przedszkola niepubliczne: „Kraina Wiewiórek”, „Mądre Urwisy”, „Minilandia”, „Uniwersytet Przedszkolaka”

Pracownicy Zespołu ds. Młodszego Wieku Szkolnego

( klasy I – VI szkoły podstawowej )

opiekują się:

 

Halina Gromek i Stanisława Januszek:

SP 2 Olkusz, SP 3 Olkusz, SP 10 Olkusz, SP Braciejówka, SP Chechło, SP Ryczówek, SP Bydlin, SP Kwaśniów, SP Kosmolów, SP Krzykawa.

Zofia Horyń-Rogóż i Agnieszka Jałowiec:

SP 5, ZSS Olkusz, SP Osiek, SP Rodaki, SP Witeradów, SP Zawada, SP Bolesław, SP Podlipie, SP Bukowno 1, SP Bukowno 2.

Karolina Wcisło i Anna Piwowarska:

SP 1 Olkusz, SP 4 Olkusz, SP 6 Olkusz, SP 9 Olkusz, SP Jaroszowiec, SP Klucze, SP Gorenice, SP Sieniczno, SP Zederman,  SP Żurada.

 

 

Pracownicy Zespołu ds. Starszego Wieku Szkolnego (klasy VII – VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe) opiekują się:

Agnieszka Patrzałek i Edyta Jaworska:

SP 2 Olkusz,  SP 9 Olkusz, SP 1 i 2 Bukowno,  SP Bydlin, IV LO Olkusz, ZS 1 Olkusz.

Magdalena Sowińska i Magdalena Seweryn:

SP 4 Olkusz, SP 10 Olkusz, SP Bolesław, SP Klucze, I LO Olkusz, II LO Olkusz, ZS 3 Olkusz, ZS 4 Olkusz.