Międzyszkolna strefa doradztwa zawodowego


MSDZ a powstała aby ułatwić współpracę między szkołami, placówkami oświatowymi oraz instytucjami z terenu powiatu olkuskiego, w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Obszar działania:

– grupa wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych

– spotkania ze specjalistami z instytucji i placówek mających w swojej ofercie zagadnienia istotne dla szkolnego doradcy zawodowego

– działania dla uczniów:

a) spotkania indywidualne na terenie Poradni

b) zajęcia grupowe na terenie szkół

– działania w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy)

Instytucje współpracujące:


Barometr zawodów 2021

Zbliża się termin wyboru dalszej drogi kształcenia dla ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przy dokonywaniu wyborów pamiętajmy o braniu pod uwagę zdolności i preferencji ale nie zapominajmy też o specyfice lokalnego ryku pracy. Przypominamy o dokonywanych co roku przez Urzędy Pracy analizach lokalnego rynku pracy, które mogą nam pomóc w odnalezieniu zawodu gwarantującego zatrudnienie. W załączniku prognoza na rok 2021.

Prognozowane-zapotrzebowanie-na-zawody-Powiat-olkuski-prognoza-na-rok-2021


Informacja dla osób ubiegających się o opinię Poradni w sprawie odbywania praktyk zawodowych

Z uwagi na czas oczekiwania na badanie w Poradni prosimy o umawianie wizyt we wcześniejszym terminie niż wrzesień danego roku szkolnego. W przeciwnym razie termin wydania opinii o możliwości odbywania praktyk zawodowych może ulec opóźnieniu przez co uczeń nie będzie mógł ich rozpocząć zgodnie z planem.


Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji „Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji” dotyczący modelu nauczyciela zawartego w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Konferencje zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych.
http://Zintegrowany-System-Kwalifikacji-mozliwosci-dla-edukacji.pdf
http://Regionalne-Centrum-Umiejetnosci.pdf
http://Zintegrowana_Strategia_Umiejetnosci_Walczak_Staszewicz.pdf


Badanie preferencji zawodowych w dobie pandemii – samodzielne testy preferencji zawodowych dla uczniów

Ze względu na obowiązujące obostrzenia w roku szkolnym 2020/2021 nie realizujemy spotkań grupowych na terenie szkół. Badania takie odbywają się indywidualnie na terenie poradni, podobnie jak porady edukacyjno-zawodowe. Zdajemy sobie sprawę że nie jest możliwe przebadanie wszystkich osób w sposób indywidualny, dlatego chcielibyśmy polecić narzędzia do samodzielnego użycia przez uczniów. W zasobach Internetu dostępne jest wiele opcji, również w wersjach bezpłatnych. Zachęcamy do doboru narzędzia, odpowiedniego dla uczniów z którymi Państwo pracują. Naszym typem do zainteresowania młodzieży tym tematem jest e-Zamek, ze względu na atrakcyjną formę i łatwość obsługi, co jest istotne gdy nie ma osoby mogącej udzielić pomocy i dodatkowych wyjaśnień.

Uzyskane informacje mają charakter orientacyjny i są jedynie punktem wyjścia do dalszych poszukiwań np. przy pomocy charakterystyki zawodów.

Link do strony z testem:
Badanie preferencji zawodowych w dobie pandemii – samodzielne testy preferencji zawodowych dla uczniów


Narzędzia do pracy zdalnej dla doradcy zawodowego

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy zgodę Pani dr Moniki Mazur-Mitrowskiej z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na udostępnienie Państwu materiałów szkoleniowych. Prezentacja została przygotowana dla Portalu Oświatowego. Mamy nadzieję że przedstawione propozycje pomogą Państwu w przygotowaniu zajęć w sposób atrakcyjny i praktyczny. Wszystkie przedstawione propozycje mają wersje bezpłatne, pozwalające na stworzenie ciekawych materiałów dydaktycznych, jednocześnie nie wymagając od użytkownika zaawansowanej wiedzy informatycznej.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.


http://narzedzia_do_pracy_zdalnej_doradcy_zawodowego.odp