Międzyszkolna strefa doradztwa zawodowego

MSDZ a powstała aby ułatwić współpracę między szkołami, placówkami oświatowymi oraz instytucjami z terenu powiatu olkuskiego, w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Obszar działania:

– grupa wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych

– spotkania ze specjalistami z instytucji i placówek mających w swojej ofercie zagadnienia istotne dla szkolnego doradcy zawodowego

– działania dla uczniów:

a) spotkania indywidualne na terenie Poradni

b) zajęcia grupowe na terenie szkół

– działania w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy)

 

Instytucje współpracujące:

.

.

.

.

Zobacz Biblioteczkę szkolnego doradcy zawodowego – Zestawienie Bibliograficzne Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu

.

 

 

 

 

.

.

.

.

.

Zobacz Barometr Zawodów

.