Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Halina Gromek i Stanisława Januszek
(klasy I – VI szkoły podstawowej)

SP 2 Olkusz, SP 3 Olkusz, SP 10 Olkusz, SP Braciejówka, SP Chechło,
SP Ryczówek, SP Bydlin, SP Kwaśniów, SP Kosmolów, SP Krzykawa

Zofia Horyń-Rogóż i Agnieszka Jałowiec
(klasy I – VI szkoły podstawowej)

SP 5, ZSS Olkusz, SP Osiek, SP Rodaki, SP Witeradów, SP Zawada, SP Bolesław, SP Podlipie, SP Bukowno 1,
SP Bukowno 2

Karolina Wcisło i Anna Piwowarska
(klasy I – VI szkoły podstawowej)

SP 1 Olkusz, SP 4 Olkusz, SP 6 Olkusz, SP 9 Olkusz, SP Jaroszowiec, SP Klucze, SP Gorenice, SP Sieniczno, SP Zederman, SP Żurada

Agnieszka Patrzałek i Marta Rak
(klasy VII – VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe)

SP 2 Olkusz, SP 9 Olkusz, SP 1 i 2 Bukowno, SP Bydlin, IV LO Olkusz, ZS 1 Olkusz

Magdalena Sowińska i Magdalena Seweryn
(klasy VII – VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe)

SP 4 Olkusz, SP 10 Olkusz, SP Bolesław, SP Klucze, I LO Olkusz, II LO Olkusz, ZS 3 Olkusz, ZS 4 Olkusz.