Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Ewelina Gamrot-Kozieł i Stanisława Januszek

SP 3 Olkusz, SP Chechło, SP Bydlin, SP Krzykawa
SP Ryczówek, , SP Kwaśniów, SP Kosmolów, SP Braciejówka

Anna Szotek i Agnieszka Jałowiec

SP 5 Olkusz, ZSS Olkusz, SP Osiek, SP Witeradów, SP Podlipie,

SP Zawada, SP Bukowno 1, SP Bukowno 2, SP Rodaki

Karolina Wcisło i Anna Piwowarska

SP 9 Olkusz, SP Zederman, SP Żurada, SP Gorenice

SP Jaroszowiec, SP Sieniczno, SP 1 Olkusz, SP 6 Olkusz

Agnieszka Patrzałek i Marta Rak

SP 4 Olkusz, SP Klucze, I LO Olkusz, IV LO Olkusz, ZS 1 Olkusz

Terminy spotkań w ramach grupy wsparcia w Poradni: 11.01.2023, 05.04.2023, czerwiec 2023

Magdalena Sowińska i Magdalena Seweryn

SP 2 Olkusz, SP Bolesław, ZS 3 Olkusz

SP 10 Olkusz, II LO Olkusz, ZS 4 Olkusz