Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Terminy grup wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

Młodszy wiek szkolny (klasy I – VI SP)

 

06.11.2018 godzina 10:30

07.02.2019 godzina 10:30

14.05.2019 godzina 10:30

 

 

Terminy grup wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

Straszy wiek szkolny

(Klasy VII – VIII SP, klasy III gim. oraz szkoły ponadpodstawowe)

 

18.10.2018 godzina 10:30 – Pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz obowiązki i zadania pedagoga / psychologa szkolnego w świetle nowych przepisów prawa

08.01.2019 godzina 10:30 – Jak kształtować kreatywność i motywować uczniów do nauki

20.03.2019 godzina 10:30 – Autorytety w życiu młodego człowieka