Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych

TERMINY SPOTKAŃ

GRUP WSPARCIA DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

DZIAŁU MŁODSZY WIEK SZKOLNY

 

  1. BARBARA SZEWCZYK I ZOFIA HORYŃ ROGÓŻ

 

18.09.2019  SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

09.10.2019  OPRACOWYWANIE IPET

14.12.2019  STUDIUM PRZYPADKU DZIECKA Z PROBLEMAMI WYCHOWAWCZYMI

  1. HALINA GROMEK I STANISŁAWA JANUSZEK

 

24.09.2019   SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

03 .12.2019  TRUDNY RODZIC – PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SZKOLE

18.02.2020  UCZEŃ SPRAWIAJĄCY TRUDNOŚCI W ZACHOWANIU – ANALIZA PRZYPADKU

12.05.2020   ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

 

  1. KAROLINA WCISŁO I ANNA PIWOWARSKA

10.10.2019  SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

27.11.2019  UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

18.02.2020  ANALIZA PRZYPADKU – WEDŁUG ZAPOTRZEBOWANIA

22.04.2020  PRACA Z TRUDNĄ KLASĄ

 

 

Terminy i tematyka grypy wsparcia

dla pedagogów i psychologów szkolnych

w roku szkolnym 2019/2020

Zespół ds. dzieci i młodzieży w starszym wieku szkolnym

1) 16 września 2019r. – Spotkanie organizacyjne

2) 25 listopada 2019r. – Dziecko z zaburzeniami depresyjnymi

– Trudny rodzic – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?

3) 14 stycznia 2020 r. – Praca z uczniem z trudnościami w nauce, zaburzeniami zachowania, niską samoocena oraz brakiem motywacji do nauki

4) 8 kwietnia – (temat spotkania do ustalenia w późniejszym terminie)