Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Halina Gromek i Stanisława Januszek
(klasy I – VI szkoły podstawowej)

SP 2 Olkusz, SP 3 Olkusz, SP 10 Olkusz, SP Braciejówka, SP Chechło,
SP Ryczówek, SP Bydlin, SP Kwaśniów, SP Kosmolów, SP Krzykawa

Termin spotkaniaTemat spotkania
06.10.2020Ustalenie zasad współpracy w nowym roku szkolnym, zebranie zapotrzebowania na zagadnienia do kolejnych spotkań.
12.01.2021Funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i tematy bieżące.
13.04.2021Rozwój społeczny dzieci, nowe sytuacje związane z izolacją społeczną, jak powinna wyglądać pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

Zofia Horyń-Rogóż i Agnieszka Jałowiec
(klasy I – VI szkoły podstawowej)

SP 5, ZSS Olkusz, SP Osiek, SP Rodaki, SP Witeradów, SP Zawada, SP Bolesław, SP Podlipie, SP Bukowno 1,
SP Bukowno 2

Termin spotkaniaTemat spotkania
21.10.2020Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i nauczycieli w warunkach epidemii COVID-19.
03.02.2021Problemy wychowawcze w klasie szkolnej – studium przypadków.
19.05.2021Problemy edukacyjne uczniów – analiza zgłaszanych problemów.

Karolina Wcisło i Anna Piwowarska
(klasy I – VI szkoły podstawowej)

SP 1 Olkusz, SP 4 Olkusz, SP 6 Olkusz, SP 9 Olkusz, SP Jaroszowiec, SP Klucze, SP Gorenice, SP Sieniczno, SP Zederman, SP Żurada

Termin spotkaniaTemat spotkania
19.10.2020Spotkanie organizacyjne i podsumowujące pracę w ubiegłym roku szkolnym.
15.03.2021Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
24.05.2021Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – sporządzanie opinii szkolnej i wdrażanie procedur.

Agnieszka Patrzałek i Edyta Jaworska
(klasy VII – VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe)

SP 2 Olkusz, SP 9 Olkusz, SP 1 i 2 Bukowno, SP Bydlin, IV LO Olkusz, ZS 1 Olkusz

Magdalena Sowińska i Magdalena Seweryn
(klasy VII – VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe)

SP 4 Olkusz, SP 10 Olkusz, SP Bolesław, SP Klucze, I LO Olkusz, II LO Olkusz, ZS 3 Olkusz, ZS 4 Olkusz.

Termin spotkaniaTemat spotkania
07.10.2020Spotkanie organizacyjne. Problemy uczniów i nauczycieli wynikające ze stanu epidemii COVID – 19 oraz nauczania zdalnego.
20.01.2021Sytuacja dziecka z niepełnosprawnością w szkole (wady słuchu). (Przewlekłe) zapalenie ucha środkowego – nie słyszy czy nie słucha? (Edyta Jaworska – Majcherkiewicz – surdopedagog).
14.04.2021Zaburzenia wzroku i słuchu u ucznia a ograniczony wybór przyszłości zawodowej (Agnieszka Patrzałek – psycholog, doradca zawodowy).