Misja i wizja

Misja Poradni

 • Poradnia jest placówką, obejmującą swoją pomocą dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej.
 • Prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną.
 • Zapewnia przyjazną i bezpieczną atmosferę oraz indywidualne podejście do problemów każdej zgłaszającej się osoby.
 • Współpracuje z wieloma instytucjami, dla których nadrzędnym celem jest dobro dziecka.
 • Pracownicy poradni udzielają wsparcia dzieciom, rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom. Pomoc ta jest nastawiona na wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb.

Wizja Poradni

 • Poradnia pracuje na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców oraz służy pomocą nauczycielom przedszkoli i szkół znajdujących się w rejonie jej działania.
 • Znakomicie wykształcona kadra, pełna energii, inicjatywy, oddana pracy, wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę oddziaływań poszerzając zakres oferowanego wsparcia i form pracy zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności.
 • Oferuje pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
 • Jest placówką przyjazną dzieciom, wspierającą ich w pokonywaniu ograniczeń, wynikających z zaburzeń rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych oraz umożliwiającą wszechstronną stymulację ich rozwoju.
 • Równocześnie jest miejscem cieszącym się zaufaniem rodziców, mogących znaleźć rzetelną i fachową pomoc, dotyczącą wspomagania rozwoju i wychowania dzieci. Doskonale wyposażona i organizowana; dla klientów miejsce do którego przychodzi się z przyjemnością, dla pracowników miejsce atrakcyjne do pracy.
 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone jest w sposób profesjonalny i kompetentny przez pracowników psychologiczno- pedagogicznych systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Rodzice i nauczyciele otrzymują jasne, zrozumiałe i możliwe do zrealizowania porady i zalecenia (zarówno w formie opinii pisemnych jak i ustnych).
 • Klienci poradni (dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele) chętnie korzystają z pomocy naszej placówki, a pomoc ta dostosowana jest do zgłaszanych przez nich problemów.
 • Poradnia znana jest w swoim środowisku jako placówka oferująca usługi psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na wysokim poziomie.