Uczeń słabowidzący w szkole

Najczęstsze wady i schorzenia wzroku występujące u dzieci  to krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, zez oraz- rzadziej-  schorzenia typu jaskra, zaćma, retinopatia wcześniacza, czy cukrzycowa. Nauczyciel uczący dziecko słabowidzące powinien mieć na uwadze fakt, iż uczeń taki funkcjonuje w nieco inny sposób niż jego rówieśnicy i może w trakcie nauki szkolnej napoty...
Czytaj więcej

Jak być dobrym rodzicem?

Jak być dobrym rodzicem? To pytanie zaprząta myśli niejednego rodzica. Dostępnych jest mnóstwo publikacji i wskazówek, jak postępować ze swoim dzieckiem, by relacja ta była satysfakcjonująca, bliska i rozwojowa dla każdej ze stron.  W ogromnej ilości porad łatwo się pogubić i poczuć niepewnie w wypełnianiu tej najważniejszej życiowej roli. Spróbujmy zatem wyróżnić kilka n...
Czytaj więcej

Jak pomóc dziecku w wieku przedszkolnym sytuacji rozwodu w rodzinie.

Jak pomóc dziecku w wieku przedszkolnym sytuacji rozwodu w rodzinie. Rozwód zawsze oznacza kryzys w rodzinie ale najczęstszymi ofiarami są dzieci i często przebyta trauma powoduje zaburzenia w rozwoju emocjonalnym niekiedy na całe życie. Często to nie sam rozwód ale wydarzenia, które mu towarzyszą i zachowania rodziców są najtrudniejsze dla dziecka. Zachowania dziecka i przeży...
Czytaj więcej

Praca z dzieckiem z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej

Praca z dzieckiem z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej   ADHD to skrót od angielskiej nazwy Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi”, jest określeniem diagnostycznym opisującym zróżnicowaną grupę dzieci przejawiających problemy związane z brakiem koncentracji uwagi lub skłonnością do roz...
Czytaj więcej

Uczeń z dysleksją w szkole

Halina Gromek pedagog, specjalista ds. terapii psychopedagogicznej Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Olkuszu     Uczeń z dysleksją w szkole O dysleksji rozwojowej mówimy wówczas, gdy: - trudności dziecka mają wąski zakres tj.dotyczą czytania i pisania; - uczeń osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce z większości przedmiotów; - dziecko cech...
Czytaj więcej

Dyskalkulia

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 32-300 OLKUSZ   UL. LEGIONÓW POLSKICH 3 pedagog - Halina Gromek       Dyskalkulia – co to jest?           Jak sobie z nią radzić?   Dyskalkulia jest zaburzeniem rozwojowym. Jej źródła upatrujemy we wrodzonych lub genetycznych zaburzeniach tych części mózgu, które są odpowiedzialne za zdolności matematyczne. Dyskalkulię r...
Czytaj więcej

Budowanie systemu językowego u dzieci z zaburzeniami komunikacji

Budowanie systemu językowego u dzieci z zaburzeniami komunikacji . S.Grabias nazywa mową ,,zespół czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek poznając świat i przekazując jego interpretację innym uczestnikom życia społecznego’’ Aby człowiek mógł bez przeszkód uczestniczyć w komunikacji językowej musi dysponować pewnymi kompetencjami i sprawnościami , które wzajem...
Czytaj więcej

Rola integracji sensorycznej w wybiórczości jedzenia

Rola integracji sensorycznej w wybiórczości jedzenia   Trudności z jedzeniem lub karmieniem to problem dotyczący już niemowląt i małych dzieci. Należy pamiętać, że nie wszystkie problemy z jedzeniem wynikają z zaburzeń integracji sensorycznej. Wcześniej należy wykluczyć szereg czynników medycznych i psychologicznych, gdyż przyczyn zaburzeń karmienia może być wiele. Są ...
Czytaj więcej

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami komunikacji- metoda PECS

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami komunikacji- metoda PECS   PECS (Picture Exchange Communication System) to   opracowana  przez  Lori Frost i Andrew S. Bondy metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej skierowana do osób ze spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Ze względu na problemy z naśladownictw...
Czytaj więcej