WAŻNE – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu poszerza zakres orzekania i opiniowania.

Szanowni Państwo,W związku z zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 53/20 z dnia 21.09.2020r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olkuszu ostała wskazana do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Dokumentację Państwa dzieci znajdującą się w Poradni Psyc...
Czytaj więcej

UWAGA!

UWAGA! Od 1 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka oraz do programu „Za Życiem” na rok szkolny 2020/2021 Zainteresowanych Rodziców prosimy o składanie wniosków w sekretariacie (druki w sekretariacie lub na stronie internetowej poradni w zakładce „druki do pobrania” ). Wszelkich informacji udzielają...
Czytaj więcej

U W A G A ! od 29.06.2020 r. do 21.08.2020 r. Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu czynny: Poniedziałek         -          7³º - 17ºº Wtorek                  -    &nb...
Czytaj więcej

Harmonogram pracy od 11.05.2020 Olkusz

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie szkół i przedszkoli, porady i konsultacje (w tym również telefoniczne) udzielane są wg harmonogramu podanego poniżej     L.p. Nazwisko i imię                  . Funkcja e-mail Wsparcie szkół i przedszkoli/ porady/konsultacje 1 GROMEK Halina pedagog pedagog.halina@...
Czytaj więcej

Procedura bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olkuszu w okresie epidemii COVID-19

Procedura bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olkuszu w okresie epidemii COVID-19     1. Pracownik pedagogiczny przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z klientem powinien zaznajomić się z obowiązującymi w Poradni procedurami, zastosować się do nich pod kątem organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynnośc...
Czytaj więcej

Rodzicu:

  Rodzicu:    Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki, przyprowadź do poradni dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych    Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do Poradni oraz pobytu na jej terenie   ...
Czytaj więcej

Harmonogram pracy 27-30.04.2020 Olkusz

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo od 27.04.2020 r. do 30.04.2020 r.          Dyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9  -  13   Nume...
Czytaj więcej

Harmonogram pracy 27-30.04.2020 Wolbrom

  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo i telefonicznie od dnia 27.04.2020 r.  (filia Wolbrom)   Dyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9  -  13   Numery telefonó...
Czytaj więcej

Harmonogram pracy 14-24.04.2020 Olkusz

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo do 24.04.2020 r.          Dyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9  -  13   Numery telefonów: - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu - tel. zastępczy:...
Czytaj więcej

Harmonogram pracy 14-24.04.2020 Wolbrom

  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo i telefonicznie do dnia 24.04.2020 r.  (filia Wolbrom) Dyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9  -  13   Numery telefonów: - Poradnia Psychologi...
Czytaj więcej

Aktualny harmonogram pracy Wolbrom

  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo i telefonicznie do dnia 10.04.2020 r.  (filia Wolbrom) Dyrektor, Wicedyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9  -  13   Numery telefonów: - Por...
Czytaj więcej

Aktualny harmonogram pracy Olkusz

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo do 10.04.2020 r.          Dyrektor, Wicedyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9  -  13   Numery telefonów: - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olk...
Czytaj więcej

Harmonogram pracy Wolbrom

  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo i telefonicznie do dnia 10.04.2020 r.  (filia Wolbrom) Dyrektor, Wicedyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9  -  13   Numery telefonów: - Por...
Czytaj więcej

Harmonogram pracy Olkusz

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo do 10.04.2020 r.          Dyrektor, Wicedyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9  -  13   Numery t...
Czytaj więcej

W związku z awarią linii telefonicznej w poradni w Olkuszu, prosimy o kontakt z filią w Wolbromiu pod nr tel. 32/ 644 13 55
Czytaj więcej

Szanowni Państwo W związku z  niemożliwością zabezpieczenia prawidłowej pracy Poradni, działalność naszej placówki – i co za tym idzie – zajęcia z dziećmi zostają zawieszone na okres: od 17.03.2010 r. do 25.03.2020 r. Sytuacja ta ma związek z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W tych dniach kontakt z naszą Poradnią jest możliwy w godz. 8ºº - 17ºº p...
Czytaj więcej

Szanowni Rodzice!

W związku z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej (pojawiające się przypadki zachorowań na koronawirusa): Przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; Prosimy, by nie przyprowadzać przeziębionych i chorych dz...
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I E Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie  Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w starszym wieku szkolnym, które odbędzie się dn. 11.03. 2020 r. o godzinie 9.00 na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu ul. Legionów Polskich 3 Tematami przewodnimi spotkania będą: „Uczeń z niską sam...
Czytaj więcej

UWAGA!!! Zmiana terminu posiedzenia zespołu orzekającego z dnia 14 .02. 2020 roku na dzień 17 .02. 2020r
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I E W czwartek  13.02.2020 r. w godzinach 8.30-12.30 na terenie  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu w ramach D N I   O T W A R T YCH odbędą się  bezpłatne KONSULTACJE SPECJALISTÓW (psychologów, pedagogów, logopedów)  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli.
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie  Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w starszym wieku szkolnym, które odbędzie się dn. 14.01.2020 r. o godzinie 9.00 na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu ul.Legionów Polskich 3 Tematami przewodnimi spotkania będą: Współpraca z ...
Czytaj więcej

UWAGA! Zmianie ulega termin posiedzenia Zespołu Orzekającego z dnia  3.01.2020 r. na dzień 10.01.2020. Następne terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego pozostają bez zmian.   Przewodnicząca Zespołu Orzekającego Barbara Szewczyk
Czytaj więcej

ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy na spotkanie pedagogów i psychologów w dniu 08. 01. 2020 r. o godz. 8.30 - 10.30 organizowane w ramach Grupy Wsparcia z następujących szkół  podstawowych : SP nr 5 w Olkuszu, ZSS nr 8 w Olkuszu, SP w Osieku, SP w Rodakach, SP w Witeradowie, SP w Zawadzie,  SP w Bolesławiu,  SP w Podlipiu, SP nr 1 w Bukownie, SP  nr 2 w Bukownie Temat spotka...
Czytaj więcej

Informujemy, że od 09.12.2019 r. do 27.12.2019 r. będzie można składać wnioski na zajęcia z terapeutą SI oraz fizjoterapeutą w ramach programu „Za życiem” Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci do 3 roku życia - wniosek do pobrania w zakładce ”Za życiem” - wniosek należy złożyć w sekretariacie poradni wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Czytaj więcej

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE Dyrekcja i pracownicy Zespołu do Spraw Dzieci i Młodzieży w Starszym Wieku Szkolnym serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie  grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się dn. 25.11.2019 r. o godzinie 9.00 na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu ul. Legionów Polskich 3 Tematem przewodnim spotkania będzie: "...
Czytaj więcej

UWAGA

Szanowni Państwo W związku z zarządzeniem małopolskiego Kuratora Oświaty zmienia się zasięg terytorialny PPP w województwie małopolskim , w których będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. Powiat olkuski podlega obecnie Poradni Psychologiczno Pedag...
Czytaj więcej

Szanowni Państwo, Informujemy o zmianie godzin pracy PPP w roku szkolnym 2019/2020. Od dnia 1 września 2019 roku poradnia czynna jest codziennie w godzinach od 8.00 do 17.00. Godziny pracy sekretariatu pozostają bez zmian.
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I E W dniu 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w naszej poradni odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w starszym wieku szkolnym. Spotkanie będzie miało charakter organizacyjny.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Magdalena Sowińska Magdalena Seweryn Małgorzata Sołtysik Ścisłowska ...
Czytaj więcej

Spotkanie organizacyjne dla przedstawicieli przedszkoli

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli przedszkoli objętych opieką Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu na spotkania organizacyjne dotyczące współpracy w roku szkolnym 2019/ 2020. Spotkania odbędą się w siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu, przy ul. Legionów Polskich 3:     20.09.2019 r. o godz. 10.00: Przedszkole nr 3 Prze...
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I E

W poniedziałek  26.08.2019 r. oraz w czwartek  29.08.2019 r. w godzinach 8.00-12.00 na terenie Filii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wolbromi w ramach D N I   O T W A R T Y C H odbędą się  bezpłatne KONSULTACJE SPECJALISTÓW (psychologów, pedagogów, logopedów)  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli.  
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I E

W poniedziałek  26.08.2019 r. oraz w czwartek  29.08.2019 r. w godzinach 8.30-12.30 na terenie  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu w ramach D N I   O T W A R T Y C H odbędą się  bezpłatne KONSULTACJE SPECJALISTÓW (psychologów, pedagogów, logopedów)  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli.
Czytaj więcej

Sekretariat  Filii  PP-P  w  Wolbromiu w  dniach  29.07 – 12.08.2019 r. będzie  nieczynny
Czytaj więcej

UWAGA!! Zmiana godzin pracy sekretariatu

Od 08.07.2019 r. do 09.08.2019 r. sekretariat poradni będzie czynny od 7.30 do 15.30.
Czytaj więcej

UWAGA !!!

UWAGA !!! Od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w roku szkolnym 2019/2020. Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków w sekretariacie poradni. Wszelkich informacji udzielają pracownicy działu WWRD.  Zespół WWRD
Czytaj więcej

Dzień Otwarty WWR

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olkuszu, Legionów Polskich 3, zaprasza Rodziców dzieci w wieku 0-7 lat na DZIEŃ OTWARTY dotyczący WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA, który odbędzie się -  28 czerwca (piątek)  w godz. 8:00-12:00 Zapraszamy na bezpłatne porady i konsultacje z psychologiem, pedagogiem/oligofrenopedagogiem/surdopedagogiem,  neurologopedą/surdologopedą/...
Czytaj więcej

Dzień otwarty

W piątek 28 czerwca 2019 roku na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olkuszu odbędzie się Dzień Otwarty. Zapraszamy w godzinach 8 - 12 wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli na bezpłatne konsultacje ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda).
Czytaj więcej

Uwaga! Zmiana druku zaświadczenia lekarskiego Informujemy, że od 01.06.2019 r. obowiązuje nowy druk zaświadczenia lekarskiego do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (druki w zakładce „do pobrania”)
Czytaj więcej

Uwaga!

Uwaga! Spotkanie z pedagogami szkół podstawowych zaplanowane w naszej poradni na dzień 14.05.2019 r. na godz. 10.30. nie odbędzie się ze względu na wcześniejsze spotkanie w ZSS w Olkuszu w dniu 09.05.2019 r.
Czytaj więcej

WESOŁYCH ŚWIĄT

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie bliskich oraz wesołego „Alleluja”                                                                                         życzą                                                                                                 ...
Czytaj więcej

NABÓR NA FIZJOTERAPIĘ ORAZ TERAPIĘ SI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu w ramach WOKRO rozpoczyna nabór na zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz terapii SI. Wnioski można składać w sekretariacie poradni po konsultacji z pracownikami WWR bądź indywidualnie z fizjoterapeutą/terapeutą SI w umówionych wcześniej godzinach.   Dyrektor Poradni mgr Beata Adamska
Czytaj więcej

Ogólnopolski strajk pracowników oświaty.

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Olkuszu począwszy od 08.04.2019r. przystępuje do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty. W tym dniu placówka nie ma możliwości prowadzenia zajęć diagnostyczno-terapeutycznych.
Czytaj więcej

Zaproszenie dla rodziców uczniów szkół podstawowych Przypominamy wszystkim zainteresowanym rodzicom, iż 09.04.2019 r. o godz. 15.00 na terenie naszej poradni (pok. nr 10) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Poradnianego Uniwersytetu Rodziców na temat „Jak rozwijać zainteresowania u dzieci”.   Prowadzący: mgr Zofia Horyń-Rogóż – pedagog  neurologopeda mgr Barb...
Czytaj więcej

UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA

UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA           Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych kl. I-VI na spotkanie w ramach Grupy Wsparcia, które odbędzie się w naszej Poradni w dniu 11.02.2019 r. o godzinie 10.00.           Tematem przewodnim spotkania będzie "Arteterapia – leczenie sztuką".
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I E W środę 30.01.2019 r. na terenie  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu oraz Filii w Wolbromiu w ramach D N I A  O T W A R T E G O odbędą się KONSULTACJE SPECJALISTÓW (psychologów, pedagogów, logopedów) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olkuszu zaprasza w godzinach 9.00-13.00 Filia w Wolbromiu w godzinach 8.30- 12.30  Ser...
Czytaj więcej

SZANOWNI RODZICE!!!   Przypominamy, iż dnia 10.01.2019 r. o godz. 15:00 na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich 3 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Poradnianego Uniwersytetu dla Rodziców ( PUR) na temat: „Różne oblicza nadpobudliwości” prowadzące:  Halina Gromek i Stanisława Januszek (limit miejsc- 20, prosimy o te...
Czytaj więcej