Wczesne wspomaganie rozwoju -dziecko z niedosłuchem

Wczesne wspomaganie rozwoju -dziecko z niedosłuchem

Wczesne wspomaganie rozwoju jest bezpłatną, kompleksową formą pomocy skierowaną do najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością. Celem zajęć jest stymulowanie prawidłowego rozwoju psychicznego, intelektualnego oraz społecznego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju prawidłowej mowy i komunikacji z otoczeniem.

Od kilku lat w naszej poradni  organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju  dla dzieci m.in. z wadą słuchu.

Bez słuchu nie ma mowy. Bez mowy nie ma komunikacji. Bez komunikacji nie ma języka. Bez języka nie ma rozumienia. Kłopoty ze słuchem mogą bardzo poważnie odbijać się relacjach społecznych oraz na edukacji dziecka .Niedosłuch sprzyja trudnościom z mówieniem i wolniejszemu rozwojowi dziecka. Nawet po skorygowaniu problemu, czasem latami dziecko ponosi konsekwencje problemu z uszami. Jeśli wada nie jest ciężka i wyraźnie zauważalna, dopiero problemy w szkole czasem pozwalają na jej wykrycie.

Problemy ze słuchem to już choroba cywilizacyjna. Żyjemy na co dzień otoczeni hałasem. Dzięki powszechnym badaniom przesiewowym słuchu, nie musimy się zastanawiać czy noworodek słyszy. Oczywiście, bycie czujnym rodzicem  ma sen, choćby dlatego, że słuch zawsze może się uszkodzić. Ważne, że każde dziecko w naszym kraju jest badane już na oddziale noworodkowym.

Przyczyny niedosłuchu u dzieci mogą być różne. Istotnym sygnałem dla rodziców powinny być sytuacje, w których dziecko np. wołane przez rodziców nie reaguje,  podgłaśnia swoje ulubione bajki czy telewizor. Również konieczność kilkakrotnego powtórzenia polecenia, zanim dziecko zareaguje -potocznie (wszystko mu trzeba mówić po kilka razy )wcale nie musi być spowodowane tym, że dziecko jest nieuważne. Może to oznaczać, że dziecko nie słyszy tych komunikatów. Innym ważnym  czynnikiem są zniekształcenia mowy. Często zdarzają się one u dzieci, które mają wybiórcze uszkodzenie słyszenia pewnych częstotliwości, co powoduje, że dociera do nich zniekształcony komunikat. Przyczyną problemów ze słuchem mogą być również bagatelizowane stany zapalne ucha. Dlatego warto być czujnym, zwracać uwagę, czy dziecko, które ma nawracający katar nie ma też problemu z uszami. Jest to tylko kilka przykładów na które warto zwrócić uwagę .Przyczyn może być więcej. W razie jakichkolwiek podejrzeń warto rozważać konsultację laryngologiczną i badania słuchu.

Terapia małego dziecka z wadą słuchu opiera się na rozwijaniu wszystkich zmysłów. Znaczną cześć  zajęć poświęca się na  rozwijanie percepcji słuchowej oraz przygotowaniu do rozwoju prawidłowej komunikacji.

Wczesne wspomaganie również dla dzieci z niedosłuchem  jest szansą na osiągnięcie takich umiejętności, których dziecko nie osiągnęłoby bez pomocy. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i wdrożone zostaną działania stymulujące oraz wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze będą dla niego rokowania i tym większa szansa na  jego dobre funkcjonowanie.

Opr. na podst. I Sosnowska-Wieczorek „Wspomaganie rozwoju małych dzieci z wadą słuchu”.

Opracowała: Ewa Leśniak pedagogsurdopedagog