10-lecie Wczesnego Wspomagania Rozwoju

10 LAT WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

17 października 2017 r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu odbył się

Dzień Otwarty połączony z Jubileuszem 10- lecia pracy działu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pan Robert Kozłowski- Przedstawiciel Zarządu Powiatu,

Pan Waldemar Mendak- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,

Pani Maria Jędrysik- Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia „Res Sacra Miser”,

Pan Tomasz Tomsia- Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 2 w Olkuszu,

Pani Jolanta Mędrek- Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu,

Pan Arkadiusz Królewicz- Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych,

byli pracownicy działu WWR oraz rodzice dzieci, objętych terapią wczesnego wspomagania rozwoju w naszej poradni.

W przeciągu 10 lat z pomocy terapeutycznej na terenie naszej poradni korzystało corocznie ponad 40 dzieci z terenu objętego działalnością poradni. W bieżącym roku szkolnym pod opieką naszych specjalistów znajduje się już 41 dzieci, a do końca roku szkolnego spodziewamy się powiększenia tej liczby.

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w poradni w Olkuszu oferuje zajęcia w postaci terapii psychologicznej, logopedycznej/ neurologopedycznej, pedagogicznej, surdopedagogicznej, tyflopedagogicznej, terapii integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Rodzice dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą korzystać ze wsparcia w postaci psychoedukacji oraz konsultacji ze specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem.

Program spotkania obejmował prezentację multimedialną zespołu WWR, dotyczącą historii pracy działu i jego działalności bieżącej. Odbyło się również spotkanie z dietetykiem, Panią Sonią Zastawnik, która opowiedziała o prawidłowym żywieniu dziecka w wieku przedszkolnym, a następnie prezentacja sprzętu do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Ważną częścią spotkania było oficjalne otwarcie nowej Sali Doświadczania Świata oraz sali do terapii Integracji Sensorycznej. W 2017 r., dzięki staraniom Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Beaty Adamskiej, i pomocy Starostwa Powiatowego w Olkuszu , które przekazało środki finansowe, została wyremontowana sala i został zakupiony specjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Dało to możliwość poszerzenia oferty o nowe zajęcia.

Goście zostali poczęstowani jubileuszowym tortem, zasponsorowanym przez firmę Cukiernia i Piekarnia Wąs z Osieka, oraz zaproszeni na poczęstunek. W tym czasie odbyły się zajęcia dla dzieci: Trening uważności i pamięci, zajęcia z arteterapii, „Zręczne rączki” oraz „Z ortografią nie jest nudno”. Dla rodziców przygotowany został wykład multimedialny pt. „Jak pomóc dziecku w nauce?”.

Więcej informacji na temat pracy i oferty zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka uzyskać można u pracowników działu oraz pod numerem telefonu: (32) 6470830.

Oprac. Zespół WWR