W dniu 21 listopada 2016 roku w naszej poradni odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych.

Podczas spotkania prowadzące: Anna Piwowarska i Karolina Wcisło omówiły zagadnienia dotyczące diagnozy i terapii dziecka z nadpobudliwością psychoruchową.