bom

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
oraz Pracownicy Administracyjni

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Olkuszu pragną złożyć życzenia
przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.