W dniu 15 lutego 2017 roku na terenie Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu odbyło się trzecie w tym roku szkolnym spotkanie pedagogów i psychologów starszego wieku szkolnego. Podczas spotkania psycholog Małgorzata Sołtysik – Ścisłowska i Magdalena Seweryn przedstawiły leksykon pojęć używanych w wydawanych przez poradnię opiniach i orzeczeniach.

Dziękujemy pani dyrektor Agacie Kotnis za udostępnienie sali i pomocy dydaktycznych niezbędnych do zorganizowania spotkania. Zapraszamy do PPP po gruntownym remoncie na kolejne spotkanie 12 kwietnia o godzinie 10.