Uwaga!
Zmiana druków na potrzeby Zespołu Orzekającego
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych
z dnia 7 września, obowiązującego od dnia 15 września
informujemy, że zmianie uległy druki do Zespołu Orzekającego. Aktualne druki w zakładce „druki do pobrania”.