OFERTA NASZEJ PORADNI POSZERZYŁA SIĘ O NOWĄ METODĘ TERAPII EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback jest metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

EEG Biofeedback to nauka wpływania na generowane przez mózg fale w szerokim zakresie częstotliwości, będące wyrazem jego aktywności. Generowane różne zakresy częstotliwości fal są obrazem gotowości mózgu do przyswajania nowych informacji, odzwierciedlają koncentrację uwagi, umiejętność relaksacji i kontroli emocji, poziom stresu, niepokój. Poprzez trening EEG Biofeedback, wygaszając niepożądane częstotliwości fal i wzmacniając częstotliwości pożądane, usprawniamy funkcjonowanie mózgu min. wpływając na koncentrację uwagi, możliwości intelektualne, przyswajanie nowych informacji, redukując stres i spowolnienie procesu biologicznego starzenia się.

Wskazania do terapii EEG Biofeedback:

 • zaburzenia koncentracji uwagi;
 • zaburzenia procesów uczenia się;
 • zaburzenia zachowania u dzieci;
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia nastroju, snu;
 • zaburzenia rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego

 

Treningi EEG Biofeedback poleca się szczególnie:

 

 • przed sprawdzianami i egzaminami,
 • w celu osiągnięcia lepszych efektów w nauce, a także osiągnięć w dyscyplinach sportowych oraz zajęciach muzycznych (koncentracja uwagi, lepsza motoryka).

 

 

Przeciwskazania w stosowaniu EEG Biofeedback:

 

 • w padaczce terapia może być prowadzona wyłącznie w pracowniach prowadzonych przez neurologa;
 • fotowrażliwość bez padaczki;
 • stany po ciężkich uszkodzeniach mózgu;
 • choroba afektywna dwubiegunowa;
 • depresja

 

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK W PORADNI

BĘDZIE PROWADZONA PRZEZ  TERAPEUTĘ I i II stopnia EEG Biofeedback

 

Zainteresowani powinni dostarczyć zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do terapii EEG Biofeedback oraz wynik badania EEG wraz z opisem.

Kontakt i zapisy w sekretariacie poradni lub bezpośrednio z terapeutą prowadzącym sesje: mgr Beatą Bryzik