Zmiana druku zaświadczeń lekarskich

Informujemy, że od 01.06.2019 r. obowiązuje nowy druk zaświadczenia lekarskiego
do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (druki w zakładce „do pobrania”).