Spotkanie pedagogów i psychologów

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pedagogów i psychologów w dniu 08. 01. 2020 r. o godz. 8.30 – 10.30 organizowane w ramach Grupy Wsparcia z następujących szkół  podstawowych :

SP nr 5 w Olkuszu, ZSS nr 8 w Olkuszu, SP w Osieku, SP w Rodakach, SP w Witeradowie, SP w Zawadzie,  SP w Bolesławiu,  SP w Podlipiu, SP nr 1 w Bukownie, SP  nr 2 w Bukownie

Temat spotkania: Uczeń  trudny w klasie szkolnej.

 

                                                                                           Koordynatorzy:

                                                                                                    Barbara SZEWCZYK

                                                                                                             Zofia HORYŃ  – ROGÓŻ

                                                                                                         Magdalena DOMINIAK