UWAGA!

Zmianie ulega termin posiedzenia Zespołu Orzekającego z dnia  3.01.2020 r. na dzień 10.01.2020.

Następne terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego pozostają bez zmian.

 

Przewodnicząca

Zespołu Orzekającego

Barbara Szewczyk