O G Ł O S Z E N I E

W czwartek  13.02.2020 r.

w godzinach 8.30-12.30

na terenie  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu

w ramach

D N I   O T W A R T YCH

odbędą się  bezpłatne

KONSULTACJE SPECJALISTÓW

(psychologów, pedagogów, logopedów)

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli.