UWAGA!!!

Zmiana terminu posiedzenia zespołu orzekającego

z dnia 14 .02. 2020 roku na dzień 17 .02. 2020r