Zespół orzekający – nowy termin posiedzenia

UWAGA!!!

Zmiana terminu posiedzenia zespołu orzekającego z dnia 14.02.2020r.
na dzień 17.02.2020r.

.