O G Ł O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

 Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

pracujących z dziećmi i młodzieżą w starszym wieku szkolnym,

które odbędzie się dn. 11.03. 2020 r. o godzinie 9.00

na terenie

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Olkuszu

ul. Legionów Polskich 3

Tematami przewodnimi spotkania będą:

„Uczeń z niską samooceną i niską motywacją do nauki”