21.03 Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Data nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Powszechnie uważało się, że zespół Downa jest najczęstszą przyczyną upośledzenia umysłowego rozumianego jako obniżenie zdolności poznawczych oraz ograniczeniem zdolności adaptacyjnych, co najmniej w dwóch sferach, takich jak komunikowanie się, samoobsługa, twórczość itp. Dziś wiadomo, że zdolności intelektualne i rozwój społeczny osób z zespołem Downa w dużej mierze mogą być kształtowane przez warunki środowiskowe. Wczesna stymulacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w edukacji dzieci, wspomaganie ich rozwoju, dostrzeganie ich rzeczywistych potrzeb i wykazywanie różnych umiejętności w istotny sposób wpływają pozytywnie na funkcjonowanie osób z zespołem Downa.

Dziś wiele osób z zespołem Downa uczestniczy aktywnie w życiu społecznym pełniąc z powodzeniem role zawodowe (aktorzy, modelki, projektantki mody).