Harmonogram pracy 27.03-30.04.2020 Filia Wolbrom

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne
i logopedyczne
dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo i telefonicznie od dnia 27.04.2020 r.
(filia Wolbrom).

Dyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9.00 – 13.00.

Numery telefonów:
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu – tel. zastępczy:  32 643 04 60 wew. 24
– Filia Poradni  tel. 32 644 13 55 

Harmonogram dyżurów e-mailowych może ulec zmianie. W związku z tym prosimy o śledzenie aktualnych terminów podanych na naszej stronie.

L.p. Nazwisko i imię                  . Funkcja e-mail Godziny dyżurów e-mail
1 GORGOŃ Barbara kierownik filii

 

logopeda

kierownik.filia@pppolkusz.pl Dyżur e-mail i telefoniczny
Poniedziałek  09.00 – 13.00
Wtorek           09.00 – 13.00
Środa              09.00 – 13.00 
Czwartek        09.00 – 13.00
Piątek             09.00 – 13.00

 

2 KAIM Dorota psycholog psycholog.dorota@pppolkusz.pl Dyżur e-mail
Poniedziałek 13.00 – 17.00
Wtorek          08.30 – 12.30
Środa            12.00 – 16.00
Czwartek      09.00 – 13.00
Piątek           08.00 – 12.00
3 KOSSAKOWSKA Mariola pedagog pedagog.mariola@pppolkusz.pl Dyżur e-mail
Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek          13.00 – 17.00
Środa             08.30 – 12.30
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek            12.00 – 16.00
4 ŁUPKA Izabela pedagog pedagog.izabela@pppolkusz.pl Dyżur e-mail
Poniedziałek   08.30 – 12.30
Wtorek            09.00 – 13.00
Środa              13.00 – 17.00
Czwartek        13.00 – 17.00
Piątek              08.00 – 12.00
5 GROCHOWSKA Danuta psycholog psycholog.danuta@pppolkusz.pl Dyżur e-mail i telefoniczny
Poniedziałek    10.00 – 14.00
Wtorek             08.00 – 12.00
Środa               09.00 – 13.00
Czwartek         08.00 – 12.00
Piątek              10.00 – 14.00
Informacja o danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe przesłane w ramach korespondencji e-mail będą przetwarzane w celu obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja. Dodatkowo informujemy, iż przesłanie jakiejkolwiek korespondencji elektronicznej świadczy o udzieleniu świadomie i dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w treści wiadomości.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Olkuszu jako administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) tj. m.in. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Poradni http://pppolkusz.pl/rodo/ lub dodatkowo kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

Informacje zawarte w przesyłanej wiadomości przeznaczone są jedynie dla osoby, do której jest adresowana i może zawierać informacje poufne. Jeżeli jednak nie jesteś adresatem wiadomości, prosimy abyś powiadomił o tym fakcie nadawcę i usunął w sposób trwały wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami.