Godziny pracy sekretariatu od 29.06.2020 do 21.08.2020

U W A G A !

od 29.06.2020r. do 21.08.2020r. sekretariat
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Olkuszu czynny:

Poniedziałek         –          7³º – 17ºº

Wtorek                  –          7³º – 17ºº

Środa                   –          7³º – 15³º

Czwartek              –          7³º – 15³º

Piątek                   –          7³º – 15³º