SCENARIUSZ SPOTKANIA

Z NAUCZYCIELAMI PRZEDSZKOLI

W DNIU 08. 06. 2016 r. ( środa ) godz. 15. 30

– prowadzący: Elżbieta Czerwik

  1. Powitanie zebranych

– przedstawienie pracowników Poradni obecnych na spotkaniu

A) – Zespół Wczesnego Wspomagania

B) – Zespół d /s Małego Dziecka )

– określenie celu spotkania

  1. Przedstawienie dotychczasowych form współpracy         pracowników Poradni z Przedszkolami ( prezentacja multimedialna ) – Zofia Horyń – Rogóż ( koordynator Działu)
  2. Przedstawienie analizy ankiet ewaluacyjnych dotyczących   współpracy Poradni z Przedszkolami ( prezentacja multimedialna ) – Elżbieta Czerwik, Anna Piwowarska
  3. Przedstawienie pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania     ( prezentacja multimedialna ) – Aleksandra Krysztoforska,   Ewa Leśniak
  4. Wykład multimedialny na temat zaburzeń mowy u dzieci     w wieku przedszkolnym Agnieszka Kowal, Elżbieta Woszczek
  5. Zaburzenia integracji sensoryczno – motorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym ( prezentacja multimedialna )           Anna Szotek
  6. Perspektywy współpracy z przedszkolami w roku szkolnym 2016/ 2017

A) Zespół d / s Małego Dziecka

B) Zespół Wczesnego Wspomagania

8. Podsumowanie i dyskusja