Dnia 8 czerwca 2016 roku na terenie naszej poradni odbyło się spotkanie nauczycieli przedszkoli      z dyrektorem placówki Panią Beatą Adamską, członkami Zespołu     d / s Małego Dziecka oraz działu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Celem spotkania było omówienie naszej dotychczasowej współpracy oraz wypracowanie optymalnych strategii oddziaływań ukierunkowanych na dziecko, rodziców oraz nauczycieli na kolejny rok szkolny.

Wszystkim nauczycielom, którzy uczestniczyli w spotkaniu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również tym, którzy odpowiedzieli na nasze ankiety przesłane wcześniej do przedszkoli na adresy e – mailowe.

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, życzymy wszystkim nauczycielom przeszkoli

dobrego wypoczynku wakacyjnego.