ADOS-2 nowe narzędzie diagnostyczne w Poradni

Wychodząc naprzeciw potrzebom podopiecznych informujemy, że nasza Poradnia wyposażona została w nowe narzędzie obserwacyjne do diagnozy autyzmu – ADOS-2. Określany jest on jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie. Umożliwia obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla spektrum autyzmu u dzieci
od 12 miesiąca życia, ale także u młodzieży.

Objawy autyzmu widoczne są w 3 obszarach:

  • relacje z ludźmi,
  • mowa i komunikacja,
  • stereotypowe zachowania, zainteresowania i wzorce aktywności.

Na co zwrócić uwagę?


Jak wygląda badanie?
Diagnosta wybiera jeden z protokołów, najbardziej dostosowany do wieku i umiejętności językowych uczestnika badania. Każdy moduł zawiera szereg prób, mających na celu wywołanie naturalnej interakcji określonych zachowań. W tym czasie diagnosta proponuje kolejne aktywności i w zależności od wieku bawi się wspólnie z dzieckiem, rozmawia z młodzieżą. ADOS-2 dostarcza informacji o mocnych stronach i deficytach osoby ze spektrum autyzmu. Pozwala to lepiej zrozumieć potrzeby danej osoby. Po 6 miesiącach lub po roku można powtórzyć diagnozę, aby ocenić zmiany w zakresie sfer, w których obserwuje się objawy autyzmu.

Kto przeprowadza badanie?
Diagnozę narzędziem ADOS 2 przeprowadza certyfikowany diagnosta, przeszkolony w kierunku badania oraz interpretacji uzyskanych danych.

Kwalifikacja i zapisy pod nr telefonu: 32 6441355 lub 32 6470830