Aktualny harmonogram pracy Olkusz

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo do 10.04.2020 r.

Dyrektor, Wicedyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz. 9.00 – 13.00.

Numery telefonów:
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu – tel. zastępczy:  32 643 04 60 wew. 24
– Filia Poradni    tel. 32 644 13 55 

L.p. Nazwisko i imię                  . Funkcja e-mail Godziny dyżurów e-mail
1 BRYZIK Beata logopeda logopeda.beata@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek          12.00 – 16.00
Środa             13.00 – 17.00
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek            08.00 – 12.00
2 GROMEK Halina pedagog pedagog.halina@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek          08.30 – 12.30
Środa             12.30 – 16.30
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek            13.00 – 17.00
3 HORYŃ-ROGÓŻ

Zofia

pedagog

logopeda

ped.log.zofia@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek          12.30 – 16.30
Środa             08.30 – 12.30
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek            13.00 – 17.00
4 JANUSZEK Stanisława psycholog psycholog.stanislawa@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek          08.30 – 12.30
Środa             13.00 – 17.00
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek            13.00 – 17.00
5 JAWORSKA Edyta pedagog pedagog.edyta@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek          13.00 – 17.00
Środa             08.30 – 12.30
Czwartek       13.00 – 17.00
Piątek            08.00 – 12.00
6 KASKA-BIŚ Katarzyna psycholog psycholog.katarzyna@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek          08.30 – 12.30
Środa             12.30 – 16.30
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek            13.00 – 17.00
7 KRYSZTOFORSKA Aleksandra psycholog psycholog.aleksandra@pppolkusz.pl Poniedziałek  12.00 – 16.00
Wtorek          08.00 – 12.00
Środa             08.00 – 12.00
Czwartek       13.00 – 17.00
Piątek            08.00 – 12.00
8 PIWOWARSKA Anna psycholog psycholog.anna@pppolkusz.pl Poniedziałek  12.00 – 16.00
Wtorek          08.00 – 12.00
Środa             08.30 – 12.30
Czwartek       13.00 – 17.00
Piątek            08.00 – 12.00
9 SOŁTYSIK-ŚCISŁOWSKA

Małgorzata

psycholog psycholog.malgorzata@pppolkusz.pl Poniedziałek  13.00 – 17.00
Wtorek          13.00 – 17.00
Środa             08.30 – 12.30
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek            08.00 – 12.00
10 SOWIŃSKA Magdalena pedagog-logopeda ped.log.magdalena@pppolkusz.pl Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek          08.30 – 12.30
Środa             12.30 – 16.30
Czwartek       13.00 – 17.00
Piątek            08.00 – 12.00
11 SZEWCZYK Barbara wicedyrektor

psycholog

psycholog.barbara@pppolkusz.pl

tel. 696 933 533

Poniedziałek
(dyżur e-mail) 08.30-11.30
(dyżur tel.)      11.30-12.30
Wtorek
(dyżur tel.)      12.30-13.30
(dyżur e-mail) 13.30-16.30
Środa
(dyżur e-mail) 08.30-12.30
Czwartek
(dyżur tel.)      12.30-14.30
(dyżur e-mail) 14.30-16.30
Piątek
(dyżur tel.)      08.30-10.30
(dyżur e-mail) 10.30-12.30
12 SZOTEK Anna logopeda logopeda.anna@pppolkusz.pl Poniedziałek  12.00 – 16.00
Wtorek          08.00 – 12.00
Środa             08.00 – 12.00
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek            13.00 – 17.00

Harmonogramy dyżurów e-mail mogą ulec zmianie.