Aktualny harmonogram pracy Wolbrom

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo i telefonicznie do dnia 10.04.2020 r.  (filia Wolbrom)

Dyrektor, Wicedyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9.00  –  13.00

Numery telefonów:
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olkuszu – tel. zastępczy:  32 643 04 60 wew. 24
– Filia Poradni tel. 32 644 13 55 

L.p. Nazwisko i imię                  . Funkcja e-mail Godziny dyżurów e-mail
1 GORGOŃ Barbara kierownik filii

logopeda

kierownik.filia@pppolkusz.pl 30.03.2020 r.
(dyżur telefoniczny) 09.00 – 13.00

31.03.2020r.
(dyżur e-mail i tel.) 09.00 – 13.00
01.04.2020r.
(dyżur e-mail i tel.) 09.00 – 13.00
02.04.2020r.
(dyżur e-mail i tel.) 09.00 – 13.00
03.04.2020r.
(dyżur telefoniczny) 09.00 – 11.00
(dyżur e-mail) 11.00 – 13.00
06.04.2020r.
(dyżur telefoniczny) 09.00 – 13.00
07.04.2020r.
(dyżur e-mail i tel.) 08.00 – 12.00
08.04.2020r.
(dyżur e-mail i tel.) 08.00 – 12.00
09.04.2020r.
(dyżur telefoniczny) 08.00 – 10.00
(dyżur e-mail) 10.00 – 12.00
(dyżur telefoniczny) 12.00 – 14.00
10.04.2020r.
(dyżur telefoniczny) 08.00 – 10.00
(dyżur e-mail) 10.00 – 12.00
(dyżur telefoniczny) 12.00 – 14.00

2 GROCHOWSKA Danuta psycholog psycholog.danuta@pppolkusz.pl Dyżur telefoniczny i e-mail
Poniedziałek 10.00 – 14.00
Wtorek          10.00 – 14.00
Środa             10.00 – 14.00
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek            10.00 – 14.00
3 KAIM Dorota psycholog psycholog.dorota@pppolkusz.pl Dyżur e- mail
Poniedziałek  13.00 – 17.00
Wtorek           08.30 – 12.30
Środa             12.00 – 16.00
Czwartek       09.00 – 13.00
Piątek             08.00 – 12.00
4 KOSSAKOWSKA Mariola pedagog pedagog.mariola@pppolkusz.pl Dyżur e- mail
Poniedziałek  08.00 – 12.00
Wtorek           13.00 – 17.00
Środa             08.30 – 12.30
Czwartek       08.00 – 12.00
Piątek             12.00 – 16.00
5 ŁUPKA Izabela pedagog pedagog.izabela@pppolkusz.pl Dyżur e- mail
Poniedziałek  08.30 – 12.30
Wtorek           09.00 – 13.00
Środa             13.00 – 17.00
Czwartek       13.00 – 17.00
Piątek             08.00 – 12.00

Harmonogramy dyżurów e-mail mogą ulec zmianie.

Informujemy, że dane osobowe przesłane w ramach korespondencji e-mail będą przetwarzane w celu obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja. Dodatkowo informujemy, iż przesłanie jakiejkolwiek korespondencji elektronicznej świadczy o udzieleniu świadomie i dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w treści wiadomości.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Olkuszu jako administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) tj. m.in. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Poradni http://pppolkusz.pl/rodo/ lub dodatkowo kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

Informacje zawarte w przesyłanej wiadomości przeznaczone są jedynie dla osoby, do której jest adresowana i może zawierać informacje poufne. Jeżeli jednak nie jesteś adresatem wiadomości, prosimy abyś powiadomił o tym fakcie nadawcę i usunął w sposób trwały wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami.