Badanie preferencji zawodowych w dobie pandemii – samodzielne testy preferencji zawodowych dla uczniów

Ze względu na obowiązujące obostrzenia w roku szkolnym 2020/2021 nie realizujemy spotkań grupowych na terenie szkół. Badania takie odbywają się indywidualnie na terenie poradni, podobnie jak porady edukacyjno-zawodowe. Zdajemy sobie sprawę że nie jest możliwe przebadanie wszystkich osób w sposób indywidualny, dlatego chcielibyśmy polecić narzędzia do samodzielnego użycia przez uczniów. W zasobach Internetu dostępne jest wiele opcji, również w wersjach bezpłatnych. Zachęcamy do doboru narzędzia, odpowiedniego dla uczniów z którymi Państwo pracują. Naszym typem do zainteresowania młodzieży tym tematem jest e-Zamek, ze względu na atrakcyjną formę i łatwość obsługi, co jest istotne gdy nie ma osoby mogącej udzielić pomocy i dodatkowych wyjaśnień.

Uzyskane informacje mają charakter orientacyjny i są jedynie punktem wyjścia do dalszych poszukiwań np. przy pomocy charakterystyki zawodów.

Link do strony z testem: http://e-zamek.pl/