Barometr zawodów 2022

Zbliża się termin wyboru dalszej drogi kształcenia dla ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przy dokonywaniu wyborów pamiętajmy o braniu pod uwagę zdolności i preferencji ale nie zapominajmy też o specyfice ryku pracy. Przypominamy o dokonywanych co roku przez Urzędy Pracy analizach lokalnego rynku pracy, które mogą nam pomóc w odnalezieniu zawodu gwarantującego zatrudnienie. W zakładce Międzyszkolna strefa doradztwa zawodowego przedstawiamy prognozę na rok 2022.