Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego

W dniach 2 października, 6 listopada i 4 grudnia 2017 roku

na terenie tutejszej poradni

będzie możliwość przeprowadzenia diagnozy

słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego

u uczniów wieku 7 – 16 lat.

Badania te przeprowadzane będą przez neurologopedów

za pomocą Screeningowego Audiometru Tonalnego.

Badanie jest bezpłatne, składa się z dwóch części

  1. badania audiometrycznego

oraz testu sekwencji długości i wysokości tonów.

Celem badania jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii,

a w razie konieczności podjęcie dokładnej,

specjalistycznej diagnostyki

oraz działań o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

Uwaga!

Jesteśmy placówką oświatową.

Nie zapewniamy konsultacji laryngologicznych.

W przypadku niepokojących wyników i konieczności dalszego leczenia specjalistycznego, trzeba będzie podjąć współpracę

z placówkami służby zdrowia.

Rezerwacja terminu osobiście na terenie PPP

lub telefonicznie pod numerem tel. (32) 647-08-30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY